SL6 - Figury specjalne

Spis treści

Jednym z kilku przyborników (wizardów) w jaki wyposażono SL6 jest kreator tzw. figur specjalnych.

Otwarcie okna kreatora następuje po kliknięciu na lewym pasku bocznym okna roboczego ikony:

Nominalnie kreator umożliwia stworzenie następujących figur geometrycznych:

  • wielokątów,
  • spirali (na bazie łuków lub prostokątna),
  • ramki opisowej.


Podobnie jak ścieżki, prostokąty, okręgi, obszary (wypełnione), itd. również figury specjalne mogą być rysowane w warstwach: metalizacji (C1, C2), opisowych (S1, S2) czy konturu (O).

Figury specjalne...W szczególności np.:

  • spirale mogą być wykorzystywane np. do tworzenia cewek (drukowanych, szkoda, że nie zaimplementowano wzoru "automatycznie wyliczającego przynajmniej przybliżoną indukcyjność) a
  • ramki - chyba z założenia - głównie będą wykorzystywane w procesie tworzenia dokumentacji projektu. Choć może też być wykorzystywana do tworzenia konturu płytki o określonym wymiarze. O tym później.
//