SL6 - Okno programu - Funkcje pomocnicze

Spis treści

Funkcje pomocnicze

 

Niżej wymienione funkcje głównie wspierają proces projektowania płytki. Pozwalają też dokonać weryfikacji uzyskanych wyników procesu projektowego. Do funkcji tych zaliczamy:

 • Powiązania (Connections) - dzięki tej funkcji " określa się powiązania (połączenia) pomiędzy poszczególnymi padami (lub magistralami, szynami) układu. W trakcie przesuwania elementów na płytce powiązania zachowują się jak gumki. Finalnie pozwala to lepiej orientować się co to trasy jaką należy poprowadzić ścieżkę. Posiada też ciekawą funkcję automatycznego usuwania powiązań "nadmiarowych", tj. takich, których pady zostały już połączone ścieżkami. Jeśli masz chwilę czxasu wykreuj kilkanaście padów, wskaż powiązania i... zacznij rysować ścieżki. Otrzymasz dodatkowe informacje. Osobnym zagadnieniem jest tzw. autorouting,
 • Autoruting (Autoroute) - funkcja pozwalająca na podstawie wskazanych powiązań pomiędzy polami (padami) oraz dotychczasowym układem ścieżek wykreować nową ścieżkę. Jest to proste narzędzie, toeż proces rutowania: dotyczy pojedynczej ścieżki oraz program łączy dwa pady przypisane do powiązania. Na przebieg rutingu mają wpływ m.in. parametry ustawiane przez użytkownika, przebieg ścieżek, kolejność rutowania, itp. W rzeczywistości jest to seria kolejnych przybliżeń "do celu". Trzeba szczerze stwierdzić, że efekt rutingu... rzadko zadowala. Dlatego też tę funkcję traktuję głównie jako "wsparcie duchowe",
 • Weryfikacja (Test) - funkcja pozwajająca wyświetlić np. daną ścieżkę ze wszystkimi: padami, strefami i obszarami, itp. do niej dołączonymi. Sprawdza połączenia na wszystkich warstwach. Pozwala się szybko zorientować co do przebiegu ścieżek, ewentualnych "niedoróbek",
 • Pomiar (Measure) - funkcja pozwalająca na szybki pomiar m.in.  odległości pomiędzy dwoma punktami na płytce. Klikasz pierszy punkt, z wciśniętym LPM przesuwasz kursor do drugiego punktu. Obok kursora wyświetla się zestaw danych: X (współrzędna x), Y (współrzędna y), 

  DX (odległość w kierunku x - pozioma), 

  dY (odległość w kierunku Y - pionowa odległość), 

  Dist. (odległość "w linii prostej"), 

  Angle: kąt przekątnej względem podstawy (osi x). By wyjść z tego trybu wystarczy wcisnąć klawisz Esc, 
 • Widok "fotograficzny" (Photoview) - tryb pozwalający obejrzeć obie strony płytki jeszcze przed ich wytworzeniem. Można obejrzeć nie tylko warstwy przewodzące, ale również warstwy opisów. Konfigurator podglądu (kolory, tryb przezroczystości, itp.) nie tylko pozwala na skonfigurowanie parametrów wyświetlania, ale również pozwala odwócić płytkę "do góry nogami" (tam by dolna warstwa C2 znalazła się na górze. I miała prawidłową orientację przestrzenną.

 

Cdn... :)

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

***  Proszę o cierpliwość - dokumet jest w trakcie opracowania
i będzie sukcesywnie aktualizowany ***

 

//