SL6 - Okno programu - Komendy edycji

Spis treści

 

Komendy edycji

2. Komendy edycji - Tu raczej żadna z nich nie zaskoczy. są to tracydyjne komendy stosowane w edycji tak tekstów jak i elementów graficznych. Są to kolejno:

  • Cofnij (Undo) - cofa ostatnio wykonaną operację,
  • Ponów (Redo) - powtórz ostatnio wykonaną operację,
  • Kopiuj (Copy) - kopiuje wskazany element do Schowka (Clipboard). Na ekranie nić się nie wydarzy. By przywołać skopiowany element należy wywołać komendę: Wklej (Paste),
  • Wytnij (Cut) - wycina wskazany element (znika!, ale zostaje przeniesiony do Schowka, a, dotychczasowa jego zawartość zostanie usunięta). To co zostało wycięte przenoszone jest do Schowka (Clipboard) skąd może być przywołane komendą: Wklej (Paste),
  • Wklej (Paste) - kopiuje zawartość Schowka (Clipboard) na pozycji kursora (jest on zintegrowany z kursorem). By go ostatecznie polóżyć we wskazanym miejscu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy (LPM),
  • Zduplikuj (Duplikate) - klonuje (poprzez Schowek, dotychczasowa jego zawartość zostanie usunięta) wskazany element i integruje go z kursorem. Jak wyżej do ostatecznej lokacji niezbędne jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM),
  • Usuń (Delete) - usuwa wskazany element (w odróżnieniu do komendy Wytnij nie przenosi usuwanego elementu do schowka),
  • Zaznacz wszystko (Select All...) - zaznacza wszystkie elementy, napisy, kontury, itp. bez względu na to na której warstwie zostały umieszczone.

Uwaga: wszystkie operacje wykonywane na wielu (zaznaczonych) elementach, a które odbywają się z pośrednictwem Schowka dokonują automatycznego ich zgrupowania. Tak jakby wobec nich wykonano komendę: Grupuj (CTRL-G).

//