SL6 - Okno programu - Komendy zakładki PCB

Spis treści

Komendy dot. płytki

3. Komendy dotyczące (aktywnej) zakładki płytki.

Słowo "aktywnej" pojawiło się nie bez powodu. W SL6 możliwa jest praca nad więcej niż jedną płytką. Poniżej lewego, dolnego rogu okna roboczego widoczna jest zakładka z nazwą płytki. Tych zakładek (a co za tym idzie płytek) może być więcej niż jedna. 

Ale wróćmy do komend (tu tylko sygnalnie, gdyż poświęcona temu zostanie odrębna publikacja):

  • Dodaj nową płykę (Add new board) - otwiera formularz pozwalający na dodanie nowej płytki z określeniem jesj: nazwy, rozmiaru i kształtu,
  • Właściwości (Properties) - właściwości aktywnej płytki. Aktywną jest ta płytka, której zakłądka z nazwą jest "na wierzchu). Kolejność zakładek w tym przypadku nie odgrywa roli,
  • Kopiuj płytkę (Copy board) - program tworzy (w ramach projektu) wierną kopię kopiowanej płytki (zakładki). Jedyna różnica to to, że pojawi się nowa zakładka z nazwą: "Copy of aaa" ("Kopia aaa", gdzie "aaa" to <nazwa płytki kopiowanej>),
  • Usuń płytkę (Delete board) - zgodnie z nazwą usuwa wskazaną płytkę (pojawi się komunikat oczekujący potwierdzenia),
  • Ustaw płytkę z prawej (Set board to right) - ustwaia zakładkę płytki na skrajnej, prawej (ostatniej) pozycji listy,
  • Ustaw płytkę z lewej (Set board to left) - ustwaia zakładkę płytki na skrajnej, lewej pozycji (pierwszej) listy,
  • Przesuń płytkę w prawo (Move board to right) - przesuń zakładkę płytki o 1 pozycję w prawo (do tyłu),
  • Przesuń płytkę w lewo (Move board to left) - przesuń zakładkę płytki o 1 pozycję w lewo (do przodu),
  • Wczytaj płytki z pliku... (Import boards from file...) - komenda pozwala wczytać do projektu pliki SL(6) z innych plików *.lay(6). Wczytywane płytki (zakładki) zostaną umieszczone na końcu listy, a aktywną będzie ostatnia z nich. Liczba mnoga (zakładki) nie jest przypadkiem: jeśli wczytywany plik zawiera więcej płytek (zakładek) to wczytaniu podlegają wszystkie. Niepotrzebne trzeba ręcznie usunąć.

Warto pamiętać, że podobne menu pojawia się, gdy zakładkę (lewy, dolny róg okna roboczego) klikniemy PPM. 

//