SL6 - Okno programu - Funkcje modyfikacji elementów

Spis treści

 

4. Funkcje modyfikacji elementówFunkcje...

Ta lista komend dotyczy funkcji związanych z przetwarzaniem zaznaczonych elementów. So to:

  • Obróć (Rotate) - obraca element w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara o założony kąt. . Można zmienić: tak kierunek, ajk i kąt - ale o tym później,
  • Poziome odbicie lustrzane (Mirror horizontal) - wobec elementu wykoje operację zgodną z nazwą,
  • Pionowe odbicie lustrzane (Mirror vertical) - wobec elementu wykoje operację zgodną z nazwą,
  • Stwórz grupę (Build group) - z zaznaczonych elementów (w tym również innych grup) tworzy grupę,
  • Rozdziel grupę (Split group) - rozdziela zaznaczoną grupę. Struktura grupy zostaje zachowana,
  • Zmień stronę płytki (Change board side) - przenosi element na drugą stronę płytki. Dotyczy to tak pół lutowniczych, jak i opisów,
  • Przenieś na warstwę (Set to layer) - przenosi wszystkie(!) składniki wskazanego elementu (pola, opisy, kontur) do wskazanej warstwy,
  • Dosuń do siatki (Snap to grid) - dosuń wskazany element do (najbliższego) węzła siatki,
  • Kreator zwielokrotnienia (Tile/Arrange circular) - kreator parametrycznego zwielokrotnienia poziomego lub po okręgu ułożenia wskazanego elementu (lub ich grup).

Potem wskażę na różnicę pomiędy kompolentem a elementem, ale trzeba zauważyć, że niektóre operacje na komponentach mogą prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

//