SL6 - Okno programu - Opcje programu

Spis treści

6. Opcje programu

Zakładka ta udostępnia:

Opcje programu

 • Ustawienia programu (General settings) - dostęp do Panelu konfiguracyjnego SL6. Dzięki niemu możemy ustawić nie tylko parametry podstawowych funkcji programu, ale również dostosować do własnych potrzeb,
 • następna pozycja to lista aktywatorów paneli programu (według listy):
  • Biblioteka elementów (makr) (Macro-Library) - na marginesie: mocna rzecz przez... swą prostotę!!!,
  • Panel właściwości płytki lub aktywnego elementu (komponentu),
  • Moduł weryfikacji reguł DRC,
  • Panel listy komponentów - dzięki temu panelowi wiadomo "czego trzeba",
  • Panel Selektora,
  • Lista trybów funkcji "Zoom" (powiększanie/pomniejszanie).
   Skaluj do:
  • płytki (Zoom board) - pokaż całą płytkę,
  • obiektu (Zoom object) - pokaż elementy obiekt/-y,
  • pola wyboru (Zoom selection) - pokaż w oknie roboczym wybrany obszar,
  • poprzedni tryb ZOOM'u (Zoom previous) - zastosuj poprzednio wybrany tryb Zoom.

 

 

//