SL6 - Okno programu - Pasek skrótów do operacji i funkcji

Spis treści

8. Pasek skrótów do operacji i funkcji

Pod paskiem komend znajduje się pasek skrótów (ikon) do najczęściej używanych komend i funkcji edycyjnych:

Pasek skrótów

 

Ponieważ na obrazku przedstawiłem znaczenie wszystkich ikon umieszczonych na pasku to tutaj chciałbym jedynie przypomnieć skróty klawiszowe (o ile są) realizujące te same co ikony funkcje.

Choć to może dziwić IMO czasami łatwiej np. wcisnąć dwa klawisze, chociażby CTRL-B niż szukać ikony czy pozycji linii komend wykonującej duplikację. Z drugiej strony musimy pamiętać , że nie wszyscy chcą sobie "zaśmiecać pamięć". Ale "jakby co" warto pamiętać, że:

Skróty klawiszowe dla funkcji i operacji
Skrót operacja lub funkcja Skrót operacja lub funkcja
CTRL - O otwórz CTRL - S zapisz
CTRL - P drukuj CTRL - Z  cofnij
CTRL - Y powtórz (wykonaj to samo jeszcze raz) CTRL - X wytnij
CTRL - C skopiuj (do Schowka) CTRL - V wklej (ze Schowka)
Delete/Del usuń CTRL - D zduplikuj (wykonaj klon)
CTRL - R obróć (wokół osi) CTRL - H  wykonaj poziome odbicie zwierciadlane
CTRL - T wykonaj pionowe odbicie zwierciadlane CTRL - G grupuj (stwórz z elementów jedną grupę)
CTRL - U rozdziel grupę na składowe elementy SPACJA Zoom (w trybie edycji: LPM - powiększenie, PPM - pomniejszenie)

 

//