SL6 - Okno programu - Pasek funkcji edycji (rysowania)

Spis treści

Pasek funkcji edycji9. Pasek funkcji edycji (rysowania)

 Na lewym pasku bocznym (w układzie pionowym) zgrupowano ikony o podstawowym znaczeniu w procesie projektowania płytki. I tak:

 1. Edycja (Track) - jest to tryb podstawowy pozwalający przekształcać (niemal) wszystkie elementy płytki.
  Warto zapamiętać, że przejście z dowolnej innej funkcji edycyjnej programu (np. kreślenia czegokolwiek) do poziomu edycji (Edit) następuje po wciśnięciu klawisza Esc,
 2. Zoom - większość elementów elementów nie jest zbyt duża. Tych SMD zwłaszcza. Toteż często zachodzi potrzeba powiększenia widoku jakiegoś obszaru płytki. Oczywiście wciśnięcie ikony Zoom'a spowoduje wyświetlenie lupy. Dodatkowo z plusikiem (powiększanie) i pomniejszanie).
  Warto jednak pamiętać, że będą w trybie edycji (Edit) wciśnięcie klawisza SPCJI aktywuje tryb Zoom, a wciśnięcie LPM powiększa obraz. Wciśnięcie PPM - zmniejsza go.

Pozostałe funkcje są tak istotne, rozbudowane i dysponują tyloma wariantami działania, że można je wymienić jedynie z nazwy (szczegółowe omówienie ich działania będzie tematyką odrębnych publikacji):

 1. Rysowanie ścieżek (Track) - rozbudowane narzędzie rysowania ścieżek, linii, itp. Nie musimy samemu wymyślać czy też wprowadzać szerokości ścieżek. Możliwe jest pobieranie ich parametrów z gotowej (ale edytowalnej) listy. W oknie właściwości możemy np. zweryfikować czy ścieżka wytrzma obciążenie, które chcemy jej "zaordynować".
  Warto również pamiętać, że funkcja rysowania ścieżek jest wykorzystywana do kreślenia linii w warstwach opisowych (S1, S2) i konturu (O). Trudno więc przecenić jej możliwości.
  W trakcie edycji program czytelnie prezentuje efekty naszej pracy, a jego elastyczność pozwala na dużą swobodę projektanta. Na ekranie pojawia się szereg informacji dotyczących projektowanego układu,
 2. Rysowanie padów TH (przewlekanych) (Pad) - nieskomplikowane, ale mocne narzędzie umożliwiające kreślenie dowolnych padów (o niemal dowolnym: rozmiarze, kształcie, wierceniu i orientacji). I tutaj mamy wsparcie w postaci edytowalnej listy parametrów padów. Wciśnięcie klawisza F12 pozwala szybko przejść z rysowania padów jednostronnych na dwustronne (via). Możliwa jest zmiana parametrów pojedyńczych padów (również w grupie) i ich grup. Tworzenie padów "z wentylacją czy jak inni nazywają "termoizolacją" bez mała za pomocą jednego kliknięcia, iitd. Mnie to wystarcza,
 3. Rysowanie padów SMD (powierzchniowych) (SMD-Pad) - ta sama elastyczność co w przypadku padów TH. By nie mnożyć akapitów: warto pamiętać, że zamiana wysokość pola SMD na szerokość i odwrotnie to kwestia... jednego kliknięcia, a lista wartości predefiniowanych znakomicie ułatwia korzystanie z tej funkcji,
 4. Okręgi i ich wycinki (Circle) - proste i użyteczne narzędzie do kreślenia okręgów i ich wycinków (o dowolnym kącie rozwarcia). Tu należy pamiętać o tym, że np. ustawienie grubości linii na "0" (zoro) powoduje, że urządzeni zewnętrzne (monitor czy drukarka) zaprezentują linię o najmniejszej, obsługiwanej przez siebie grubości. O taka ciekawostka,
 5. Prostokąty (Rectangle) - narzędzie służące do rysowania regularnych prostokątów. Z możliwością praktycznie nieograniczonego modyfikowania ich kształtu do dowolnych figur. Figury te mogą przyjmować postaći: konturu lub strefy (obszaru wypełnionego). W tym drugim przypadku jest to równośnaczne z wyborem ofunkcji "Zone",
 6. Strefa (Zone) - strefa wypełniona (miedzią). Doskonałe narzędzie np. do wylewania masy czy też tworzenia szyny zasilania (w wielu projektach można zauważyć, że użytkownicy wykorzystują do "zamalowywania linie. To b. pracochłonne). Ale możemy również wykorzystać je do zapobieganiu (cutout-area) tworzenia zbędnych obszarów warstwy miedzi,
 7. Figury zdefiniowane (Special form) - kreator kreślenia specjalnych figur przy pomocy ścieżek. Figury te mogą przyjmować postać: poligony (wielokąta), spirali. Spiralę "kwadratową" można fizycznie dołączyć do ścieżki, czyli mamy cewkę. Oferowana też ramka służy raczej do uzupełniania dokumentacji projektu,
 8. Funkcje tekstowe (text) - użyteczna funkcja programu.
  I nie ma się co dziwić, gdyż musi sobie poradzić nie tylko z napisami użytkownika, ale i opisami elementów (silkscreen), opisami płytki, itd. Pozwala pisać w miedzi "normalnie" (litery utworzone z miedzi)  i "w negatywie" (litery wytrawione w miedzi).
  Bardzo ciekawym narzędziem jest możliwość autoinkrementacji (zwiększania) wartości liczbowej dowiązanej do tekstu. I można wskazać od jakiej wartości ma się zacząć.
  I tak jeśli do tekstu: "R" dowiążemy dodatek w postaci liczb zaczynających się od "1", to kolejne kliknięcia spowodują na płytce pojawienie się: R1, R2, R3, R4, itd. Oczywiście z "C", "L", "D", "T", "IC", itd. to też działa. Tworzenie opisów elementów staje się bardzo proste.
//