SL6 - Rejestracja oprogramowania

Rejestracja oprogramowania nie jest niezbędna do pracy z programem.

Możesz jednak wysłać do Producenta formularz rejestracyjny, co pozwoli poinformować zwrotnie o aktualizacji oprogramowania oraz nowych produktach firmy ABACOM.

W celu wygenerowania formularza rejestracyjnego wybierz opcję „Register software” znajdującą się w pozycji menu głównego oznaczonej znakiem zapytania (?).

Jeśli otrzymujesz oprogramowanie bezpośrednio z firmy ABACOM dodatkowa rejestracja nie jest potrzebna. 

 

//