SL6 - Miarki, współrzędne

Okno robocze w SL 6.0 z lewej strony i od góry ograniczone jest miarkami (odpowiednio): pionową i poziomą. W połączeniu z układem współrzędnych pozwalają one użytkownikowi orientować się, w którym miejscu płytki znajduje się.

Miarki

Miarki wyskalowane są w jednostkach wybranych przez użytkwnika. Domyślnie to milimetry. W dowolnej chwili można zmienić jednostki z milimetrów na milsy (1mil to 1/1000 cala).Po prostu kliknij przecięcie linijek (lewy górny narożnik pola roboczego), na którym wyświetlane są jednostki (mm lub mil).

Dla lepszej orientacji na miarkach aktualna pozycja kursora w oknie roboczym prezentowana jest w postaci cienkiej czerwonej linii.

Pozycja kursora

Współrzędne

Współrzędne wyświetlane są obok lewego, dolnego rogu okna roboczego. Jednostki tych współrzędnych są skoordynowane z wybranym układem jednostek.

Początek układu współrzędnych

Przesuwanie początku układu współrzędnych

Domyślnie początek układu współrzędnych (biały krzyż z kółkiem w środku) ustawiany jest i wyświetlany jest w lewym, dolnym rogu okna roboczego. Czasami jednak zachodzi potrzeba ustawienia go w innym miejscu. Jeśli narysowałeś kontur płytki ważnym może być możliwość umieszczenia początku współrzędnych w lewym, dolnym narożniku tego konturu. Początek układu współrzędnych (biały znacznik) możesz po prostu kliknąć i przeciągnąć w dowolne miejsce okna roboczego.

Podpowiedź:

Przeciągany znacznik jest przyciągany do węzłów siatki. Jeśli wciśniesz klawisz CTRL wtedy możesz wskazać dowolny punkt wewnątrz obszaru roboczego.

Wciskając klawisz „0” (zero) początek układu współrzędnych zostanie umieszczony w miejscu wskazywanym przez kursor.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//