SL6 - Edycja - tryb podstawowy

Wszystkie opisane wcześniej właściwości programu SL 6.0 nie znaczyłyby nic, gdyby edytor ten nie został wyposażony w zestaw narzędzi i funkcji związanych z edycją obwodów drukowanych.

Podstawowym trybem pracy SL jest tryb edycji. W tym trybie jedynym aktywnym narzędziem jest... (IMO) prawo wyboru. Sytuację tę można prównać do chwili, gdy mając "w głowie" koncepcję chcemy sięgnąć po któreś z narzędzi leżących na stole. 

Podobnie tu - klikając na jedną z ikon czy komend na pasku aktywujemy przypisane do nich narzędzia lub operacje. A jest w czym wybierać, bo SL 6.0 zawiera wszystkie potrzebne funkcje edytorskie związane z projektowaniem (edycją) płytek:

Funkcje edycji...

  • ścieżki i linie (Tracks / Lines),

pola lutownicze przewlekane

  (TH - Pads, Through-Pads (Vias), Drillings)), w tym :
  • zwykłe pady,
  • przelotki,
  • otwory ,
 • pola lutownicze SMD (SMD-Pads),
 • koła i ich wycinki (Circles / Segments),
 • prostokąty (Rectangles),
 • strefy (bez wypełnienia) i obszary (z wypełnieniem)(Zones),
 • figury specjalne (wielokąty, spirale, itp.) (Special forms),
 • obiekty tekstowe (Text).

Każdą z tych funkcji możesz wybrać z paska znajdującego się po lewej stronie okna roboczego. Każda z nich zostanie opisana osobno.

Tu chciałbym jedynie zwrócić uwagę na te małe trójkąciki przy "Pad"-ach oraz "Rectangle". Po kliknięciu tych znaczków lewym przyciskiem myszy (LPM) zostanie rozwinięta lista. Warto obejrzeć.

Pamiętaj o tym, że aby szybko wrócić do trybu edycji wystarczy kliknąć w oknie roboczym prawym przyciskiem myszy (PPM) lub wcisnąć klawisz Esc.

Najczęściej jest to niezbędne jeśli zamierzasz: zaznaczyć, edytować lub przemieścić elementy w oknie roboczym.

Podpowiedź:
W trybie edycji klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) w oknie roboczym przywołasz dodatkowe menu, które pozwoli Ci na szybki i wygodny dostęp do wielu użytecznych funkcji programu.

Podkreślenie trybu edycji wynika z tego, że dla niektórych funckji (np. kreślenia ścieżek) PPM kończy edycję danej ścieżki. I oczekuje na rozpoczęcie rysowania kolejnej. Dopiero drugie kliknięcie PPM przerywa aktywność danej funkcji.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//