sPlan 8.0 - stałe i zmienne

Stałe i zmienne sPlan 8.0

W sPlan 8.0 mamy dwa rodzaje zmiennych (tekstowych), różniące się nie tylko nazwą, ale - przede wszystkim - zasięgiem:

 • stałe i zmienne systemowe - ich nazwy i/lub wartości zostały zdefiniowane przez twórców programu. Użytkownik może z nich korzystać, ale nie modyfikować. Są dostępne w sPlan 8.0 "zawsze i wszędzie",
 • zmienne i stałe użytkownika - określane przez użytkownika i dostępne w ramach bieżącego projektu. Odwołanie się do treści zmiennej następuje poprzez wskazanie jej nazwy (etykiety).
  Stałe wskazujemy poprzez bezpośredni wybór ich treści z rozwijanej listy. Jak? O tym nieco dalej...

Tekst jako zmienna

Tekst jako zmiennaTekst (obok elementów graficznych schematu) stanowi bardzo istotny składnik warstwy informacyjnej dokumentu.

Bez tekstu schemat jest nieczytelny. A nasza wiedza o funkcjonalności układu częstokroć fragmentaryczna.

Opis komponentu

Jeśli spojrzymy na zwykły opis komponentu (bez względu: "płaskiego" czy złożonego (typu Rodzic-Potomek)) dość szybko zorientujemy się, jak istotnym składnikiem symbolu komponentu jest tekst.

Identyfikator czy wartość stanowią podstawowe parametry symbolu komponentu. Do tego dochodzi kilka innych. Ale nie można zapominać o tym, że schemat może zawierać dodatkowo szereg: opisów, wskazówek, uwag, itp.

Dlatego też w sPlan 8.0 tekst i operacje na nim stanowią istotny element czynności edytorskich. A sam program wspiera te działania. Oczywiście podstawową formą edycji jest bezpośrednie tworzenie tekstu.

Nie mniej w elementach schematu (zawierających tekst) zamiast wielokrotnie wpisywać taką samą treść można skorzystać z predefiniowanych tekstów. Czyli zmiennych i stałych.

Przywołanie treści następuje po użyciu przypisanej do niej "etykiety" (identyfikatora, unikalnej nazwy).

Wykaz zmiennych systemowych

Oto lista wszystkich predefiniowanych stałych zmiennych:Predefiniowane zmienne i stałe sPlan 8.0

 • <PAGENO> - numer karty,
 • <PAGECOUNT> - całkowita liczba kart,
 • <PAGENAME> - nazwa karty,
 • <FILENAME> - nazwa pliku (jeśli został zapisany),
 • <FILEPATH> - folder, w którym zapisany został plik,
 • <FILEDATE> - data pliku (jeśli został zapisany),
 • <FILETIME> - czas pliku (jeśli został zapisany),
 • <VERSION> - wersja programu (= "sPlan 8.0"),
 • <TIME> - bieżący czas,
 • <DATE> - aktualna data.

Zmienne związane z własnościami komponentu typu Rodzic-Potomek:

 • <PARENT_ID> - identyfikator składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_VALUE> - wartość składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_PAGENO> - numer karty lokacji wskazanego składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_Z1> - dodatkowy tekst nr 1 składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_Z2> - dodatkowy tekst nr 2 składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_Z3> - dodatkowy tekst nr 3 składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_Z4> - dodatkowy tekst nr 4 składnika typu Rodzic,
 • <PARENT_CONTACT_1> - wyprowadzenie nr 1 składnika typu Rodzic (...2, ...3 itd.)
 • <CHILDNO> - numer składnika typu Potomek,
 • <CHILDCHAR> - literowy identyfikator składnika typu Potomek (a, b, c ...),
 • <CHILD_PAGENO> - numer karty lokacji wskazanego składnika typu Potomek,

Zmienne, które dotyczą wyłącznie komponentu:

 • <BEZ> - kopia identyfikatora części,
 • <VALUE> - kopia wartości składnika,
 • <Z1> - kopia tekstu dodatkowego nr 1,
 • <Z2> - kopia tekstu dodatkowego nr 2,
 • <Z3> - kopia tekstu dodatkowego nr 3,
 • <Z4> - kopia tekstu dodatkowego nr 4.

Jeśli we właściwościach karty zdefiniowałeś formularz, następujące zmienne również są dostępne:

 • <COLNUM> - numer KOLUMNY, w której znajduje się komponent
 • <COLCHAR> - litera alfabetyczna numeru KOLUMNY, w której znajduje się składnik (A, B, C, ...)
 • <ROWNUM> - numer WIERSZA, w którym znajduje się komponent
 • <ROWCHAR> - litera właściwa dla numeru WIERSZA, w którym znajduje się składnik (A, B, C ...)

Zmienne dostępne tylko w zdefiniowanych linkach tekstowych:

 • <LINK_PAGENO> - numer karty, na której znajduje się tekst docelowy,
 • <LINK_PAGENAME> - nazwa karty, na której znajduje się tekst docelowy,
 • <LINK_TEXT> - tekst tekstu docelowego,
 • <LINKFROM_PAGENO> - numer karty, na której znajduje się tekst źródłowy,
 • <LINKFROM_PAGENAME> - nazwa karty, na której znajduje się tekst źródłowy,
 • <LINKFROM_TEXT> - nazwa karty, na której znajduje się ekst źródłowy,

Zmienne użytkownika

Edycja zmiennej/stałej użytkownikaZmienne użytkownika mogą być używane w tworzeniu tekstów poprzez odwołanie do ich nazw, czyli etykiet zastępczych. Zmienna taka składa się z nazwy zmiennej i jej treści.

Nazwa zmiennej jest więc etykietą (symbolem zastępczym) dla zawartej w niej treści. Choć wartość składnika (tekstowego) komponentu zawiera jedynie nazwę zmiennej w końcowym efekcie na ekranie czy wydruku pojawi się rzeczywista jej treść.

By rozpocząć edycję treśści elementu tektowego wystarczy jego pole dwukrotnie kliknąć. Jeśli element ten jest już zaznaczony w polu "Własności" (prawa strona okna sPlan'u) widoczne jest pole edycji ("Tekst") zawierające treść elementu.

Jeśli jedynie wyświetla treść to tło pola edycji jest białe. Gdy klikniemy i przejdziemy do trubu edycji tło zmieni kolor na jasnożółty.

Okno edycji otworzy się również jeśli klikniemy Lewym Przyciskiem Myszy (LPM) kwadratowy przycisk z 3 kropeczkami.

Nazwa (etykieta) zmiennejPrzykład:

Gdy zdefiniujesz własną zmienną (użytkownika) o nazwie <PROJECTNAME> o treści: "Upconverter na AD831" do tej zmiennej, a na karcie umieścisz etykietę tekstową odwołującą się do zmiennej <PROJECTNAME> to na karcie na ekranie lub wydruku tej karty zobaczysz napis o treści: "Upconverter na AD831". 

Tworząc własną zmienną zwróć uwagę by:

 • jej nazwa była unikalna (wielkość znaków nie ma znaczenia). <PROJECT> i <pRoJeCt> to to samo! Próba stworzenia dwóch zmiennych o tych nazwach kończy się komunikatem błędu o "zdublowaniu" nazwy,
  Użycie "<PAGECOUNT>" i "<PageCOUNT>" jest tak samo (prawidłowo!) interpretowane!
 • znaki "<...>" identyfikują etykietę i dodawane są "automatycznie". Nie należy ich umieszczać w nazwie zmiennej, bo uzyskamy w polu jej nazwy coś takiego "<<zmienna>>".

To tylko przykład. Może wydawać się, że ma to niewielkie zastosowanie.

Wyobraź sobie, że Twój projekt zawiera ponad 20 kart i na każdej z nich treść: "Upconverter na AD831" pojawia się co najmniej 2 razy.

Gdy zechcesz zmienić nazwę projektu - wystarczy zmienić treść przypisaną do zmiennej. Trwa to chwilę. Zmiana treści na każdej karcie (i to co najmniej 2 razy) zajmie wiele więcej czasu.

Możesz przejść do okna dialogowego rozszerzonej edycji tekstu, klikając dwukrotnie tekst.

Potęga tekstu w sPlan 8.0Pamiętaj, że wszystkie zmienne użytkownika są zawsze związane z projektem. Są one definiowane i zapisywane w razem w projekcie (tj. w jego pliku). Dlatego obowiązują one zawsze tylko w tym projekcie.Stała użytkownika dostępna w nowym projekcie

Inaczej "ma się sprawa" ze stałymi użytkownika.

Jeśli spojrzysz na obrazek z prawej zauważysz, że mimo stworzenia nowego (nie zapisanego jeszcze!) projektu w nowej karcie np. etykiecie masz możliwość przypisania wartości wcześniej zdefiniowanej stałej użytkownika. 

Ok, jeśli w tej chwili doszedłeś do przekonania, że wiesz już (prawie) wszystko o:

 • stałych, zmiennych w sPlan 8.0 przypisanych do tekstu to:... zazdroszczę, bo wiem czego się jeszcze tylko "domyślam",
 • własnościach tekstu to jestem przekonany, że to zagadnienie wymaga co najmniej osobnego artykułu. :) Ale to wymaga czasu. Toteż proszę o cierpliwość albo... spróbuj sam.

Ale cieszy to, że już teraz mogę tak wiele! :D

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//