sPlan 8.0 - Edycja, linie, połączenia (Ed)

Edycja

Edycja

W oryginalnej Instrukcji programu sPlan 8.0 ten tryb (gdy na lewej, pionowej belce) podświetlona jest ikona kursora określono mianem "trybu standardowego" (standard mode).

Jednak, gdy (w angielskiej wersji programu) najedziesz kurorem na tę ikonkę pojawi się napis "Edit" (Edycja i tak to przetłumaczyłem).

Jest to trochę mylące, gdyż większość czynności związanych z tworzeniem schematu to edycja.

Wracając do meritum gdy poświetlona jest ta ikona żadne z narzędzi czy funkcji nie jest aktywna i masz wybór, bo możesz: wybrać, tworzyć nowe lub modyfikować istniejące czy przenosić elementy.

To jakby ołówek "zawisł" nad kartką czekając na ruch rysownika. W instrukcji wskazane jest, że do trybu tego można wejść klikając Prawym Przyciskiem Myszy (PPM) na karcie lub klawiszem Esc.

Polecam ten drugi sposób. Pierwszy (u mnie) wyświetla (nawet dla nowej, pustej karty) okno dialogowe.

Linia

Linia

Po wybraniu trybu rysowania linii:

  • obraz kursora nad kartą zostaje uzupełniony o 4 linie przecinające się nad jego wierzchołkiem:
    • 2 niebieskie - pozwalające na miarkach okna odczytać bieżące położenie kursora oraz
    • 2 szare - ukośne, pod kątem 45 stopni pozwalające kreślić linie o tym nachyleniu.
  • z prawej strony okna edytora zobaczysz domyślne parametry linii. Ustawienia te możesz modyfikować do chwili rozpoczęcia rysowania linii.

Linia to ważna figura!Linia to jedna z najważniejszych "figur" edytora schematów. Po prawej zobaczysz szereg jej parametrów.

Chciałbym zwrócić uwagę na "szerokość". Nie może mieć wartości ujemnej, ale... może wynosić zero (0). Czy wtedy linia jest "niewidzialna"?

Nie, zostanie wyświetlona i/lub wydrukowana o szerokości najmniejszej(!) dla urządzenia, czyli monitora i/lub drukarki!.

By rozpocząć rysowanie nowej linii kliknij LPP na karcie. To początek nowej linii. Zwolnij LPP. Kolejne kliknięcie LPP to następny węzeł linii (w trakcie rysowania: maleńkie kółeczko). I możesz przejść do kolejnego punktu linii. 

Zwróć również uwagę na kolor linii:

  • kolor zielony - linia nachylona jest (względem osi okna edytora) po kątem będącym wielokrotnością 45 stopni.,
  • kolor fioletowy - wskazuje, że linia ma inne nachylenie.

Zakończenie rysowania następuje po: wciśnięciu PPM lub klawisza Esc. Co ważne funkcja rysowania linii nadal jest aktywna!

Kolejny klik PPM lub wciśnięcie Esc: edycja linii zostanie przerwana.

Nastąpi powrót do trybu standardowego, a ostanio narysowana linia zostanie oznaczona jako wybrana.

Po wybraniu linii korzystając z uchwytów zmian rozmiaru możesz przesunąć wszystkie jej węzły.

Zauważ, że zmianie ulega położenie węzłów linii, ale nie jej szerokość. Jeśli umieścisz kursor nad węzłem i klikniesz na nim PPM pojawi się menu dedykowane obsłudze węzłów.

Można je usuwać, dodać, modyfikować i/lub dopasować do siatki ekranu.

Połączenie

Połączenie

Informacja dla tych co dopiero zaczynają: na schemacie elektronicznym kropka odgrywa istotną role.

Jeśli na karcie krzyżują się co najmniej dwie linie ciągłe (oznaczające przewody, ścieżki, itp.) i na tym skrzyżowaniu zostanie postawiona kropka (okrąg, tarcza) to oznacza iż są one fizycznie połączone.

Jeszcze większe znaczenie ma przypadek, gdy na krzyżujących się liniach tej kropki brak. Bo oznacza to, że dane linie, ścieżki są od siebie odizolowane.

Trudno oczekiwać, by edytor schematów sam wskazywał, które linie, trakty, szyny są ze sobą połączone, a które odizolowane. Dlatego użytkownik edytora musi zadecydować, gdzie postawić kropkę. :)

Zauważ, że w prawym oknie możesz modyfikować parametry "kropki"

Ciekawą właściwością jest znacznik: "Automatycznie". Sprawdź czy jest odznaczony (winien być). Narysuj dwie przecinające się linie.

Na miejscu ich krzyżowania umieść kropkę. Zaznacz kropkę, a następnie zaznacz znacznik "Automatycznie". Średnica kropki winna zostać zwiększona. Taqk by punkt był bardziej widoczny. :)

Tym co jednak mnie zaskoczyło to fakt, że węzły "standardowo" służące do zmiany wielkości obiektu tu pozwalają jedynie... przemieszczać "kropkę".

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//