sPlan 8.0 - Narzędzia i funkcje edycji (Ed)

Narzędzia i funkcje edycji

Okno edytora

IMO posługiwanie się edytorem sPlan 8.0 nie sprawi kłopotu nawet początkującym użytkownikom.

Funkcjonalny podział ekranu jest widoczny na pierwszy rzut oka. Jego głównym elementem jest centralnie umieszczone okno edycji karty, czyli schematu.

Ze względu na mnogość parametrów większość narzędzi i funkcji prezentowana jest w postaci ikon. Dodatkowo niektóre z nich zmieniają swój wygląd.

Warto na wstępie zwrócić uwagę na kwestię siatki. Jest to wirtualne pokrycie powierzchni pola edycji siatką linii. Na ekranie prezentowana za pomocą punktów lub linii.

Co ważne, przy niektórych ustawieniach skali karty może ona nie być widoczna.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że przyciąganie do węzłów siatki (miejsc przecięć jej linii) spowoduje jednakowe pozycjonowanie komponentów na karcie. Pod warunkiem, że siatka np. komponentu bibliotecznego jest zgodna z siatką przyjętą dla danej karty.

Na początku wiele problemów z rysowaniem schematu wynika właśnie z niezgodności ustawień m.in. obu wskazanych siatek.

Nowy projekt i karta

Nowy: projekt, karta

Po uruchomieniu sPlan 8.0 otwiera się w trybie (standardowym, edycja) nowego projektu i nowej karty.

Ponieważ nie zostały one jeszcze zapisane to na górnej belce widoczna jest jedynie nazwa programu. Po zapisaniu projektu pojawi się obok niej ścieżka wraz z nazwą pliku, w którym projekt został zapisany.

Parametry otwartej nowej karty są okreslone w opcji Nowa karta okna dialogowego Ustawienia główne.

Ustawienia te obejmują podstawowe parametry karty takie jak: format, układ strony, raster siatki, obecność (lub jego brak) formularza na karcie.

Widok w oknie edytora dopasowany jest do karty (Zoom to page).

Ustawienia pozostałych parametrów programu są zgodne z ostatnio używanymi i/lub zapisanymi.

Kontur i wypełnienie

Siatka

Figury (np. prostokąt, koło, wielokąt, itp.) charakteryzujące sie powierzchnią mogą być wyświetlone w trybie, w którym istotną rolę odgrywają: kontur i wypełnienie..

Użycie formuły "mogą" nie jest przypadkowe. Mogą, bo nie muszą. Oczywiście wyświetlenie figury pozbawienej tak konturu, jak i wypełnienia jest (chyba) pozbawione również sensu, ale kto komu zabroni. ;)

Kontur (obwódka wokół powierzchni) może mieć wiele form i parametrów. Podobnie wypełnienie. Dlatego też istnieje tak wiele ich kombinacji, że zainteresowanych bliższym poznaniem tych zagadnień odsyłam do doświadczeń własnych. :DWypełnienie wzorem jest przezroczyste!

Tu chciałbym zwrócić uwagę na:

  • wszelkie transformacje figur za pomocą uchwytów (obrót, ścinanie, itp.) nie wpływają na kontur czy wypełnienie.
    Nie tylko ich parametry (grubość linii), ale i orientacja podczas transformacji nie ulegają zmianie,
  • jedynie wypełnienie pełnym kolorem (bez wzoru!) daje tło nieprzezroczyste,
  • odstępu między liniami wzoru wypełnienia nie można zmniejszyć poniżej 10, co powoduje, że wypełnienie z wzorem prześwituje.

Zaznaczając jednocześnie kilka figur (wciśnięty klawisz Shift w chwili zaznaczania kolejnych lub obwódka obejmująca więcej figur) można ich kontury i wypełnienia ustawiać i/lub modyfikować jednocześnie.

Zaznaczanie i odznaczanie figur oraz komponentów

Siatka

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w oknie edycji jest zaznaczanie (czyli wybór) znajdujących się na karcie figur i komponentów.

Rozgraniczenie na figury i komponenty wynika z tego, że są one nieco inaczej traktowane przez edytor. Ale to zostanie omówione w innym miejscu.

Wracając do zaznaczania to może ono nastąpić na kilka sposobów. I tak poprzez:

  • kliknięcie LPM na figurze lub komponencie. W tym drugim przypadku kliknięcie na identyfikatorze ([ID]) lub wartości ([Value]) nie spowoduje zaznaczenia. Trzeba kliknąć na symbolu komponentu. Jeśli w trakcie kliknięcia wciśniemy klawisz Shift i klikniemy na kolejnym obiekcie również on zostanie zaznaczony,
  • narysowanie ramki na symbolu. W tym celu klikamy LPM, przydrzymujemy go i przesuwany kursor tak aby ramka objęła figurę albo komponent. Jeśli ramka obejmie więcej niż jeden obiekt wszystkie one (tzn. ten objęte ramką) zostaną zaznaczone.

Jeśli rysujemy jakąś figurę (np. kwadrat czy okrąg) i po jego narysowaniu zakończysz działanie narzędzia poprzezt kliknięcie PPM lub wciśnięcie klawisz Esc ostatnio narysowana figura zostanie zaznaczona (wybrana).

By skasować wszystkie zaznaczenia wystarczy kliknąć LPM w puste miejsce na karcie.

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//