sPlan 8.0 - Obrazy, grafika (Ed)

Obrazy, grafika

Budując swoje urządzenia często sięgamy po stare, dobre i sprawdzone rozwiązania ;) Czasami wykorzystujemy i modyfikujemy schematy znalezione w Internecie.

Bywa, że niektóre z nich zachowały się wyłącznie w formie: notatek, wydruków lub... poprawek naniesionych w popularnych wydawnictwach. Robimy: zdjęcia, skany, itp.

sPlan 8.0 pozwala "zassać" elektroniczne obrazy (nie tylko schematów) o ile zostały zapisane w formatach: jpg czy bmp.

Program daje też możliwość wyeksportowania treści kart projektu do plików graficznych (w kolorze lub monochromatycznych, rozdzielczość: 20-300dpi) w formatach: jpg, png, bmp, emf oraz svg.

Również Schowek można wykorzystać do "przeniesienia" obrazu zawartości karty.

Wczytanie grafikiPo wybraniu w sPlan 8.0 narzędzia Obraz pojawi się okno dialogowe Otwieranie, w którym można wskazać plik obrazka (który dalej będę nazywał grafiką) do wczytania.

Widoczne są jedynie pliki bmp i jpg. Wybrany plik (po dwukrotnym kliknięciu nazwy lub jednokrotnym klawisza Otwórz) zostanie zaimportowany do aktywnej karty.

Analogiczny efekt uzyskasz korzystając z polecenia Importuj obraz z pliku... w zakładce menu Plik na górnej belce programu.

Wczytana grafika (w strukturze elementów karty) lokowany jest "na wierzchu". Czyli przesłoni na karcie wcześniej wczytane elementy.Wszystko "po kolei"...

Przesłanianie wynika m.in. z tego że wykorzystywane przez sPlan formaty grafiki nie obsługują "przezroczystości tła".

Ubocznym efektem jest również to, że przesłania ona również (aktywną!) siatkę. Nie jest to jednak dokuczliwe, gdyż przyciąganie do siatki działa bez względu na jej widoczność.

Warto rzucić okiemPo wczytaniu po prawej stronie okna sPlan w panelu Właściwości można zobaczyć parametry grafiki: zapotrzebowanie na pamięć, jego wielkość i rozdzielczość, itp.

W dowolnej chwili po zaznaczeniu (wyborze) grafiki na karcie, możesz przy użyciu uchwytów zmienić jej: rozmiar czy kształt. Możliwy jest również jej obrót.

W panelu Właściwości dostępne są następujące klawisze funkcyjne:

 • Zmniejsz rozdzielczość - każde wciśnięcie tego przycisku zmniejsza ją 1,4 raza. Funkcja ta (można przycisk wciskać wielokrotnie) jest szczególnie przydatna w przypadku niewiekich grafik o "nadmiernej" rozdzielczości. Duża rozdzielczość to (niestety) zwiększone zapotrzebowanie na pamięć operacyjną. Zmniejszając rozdzielczość efektywnie zmniejszamy zapotrzebowanie na RAM. Jeśli rozdzielczość wczytanej grafiki przekracza 200dpi to tło, na którym wyświetlony jest przycisk ma czerwone zabarwienie. Dla 200dpi - zabarwienie neutralne (szare), 300dpi - jasno czerwone, 400dpi - krwiście czerwone!
 • Obrót bitmapy o 90° - umożliwia obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara wczytanej grafiki o 90°. Możesz po prostu obrócić jej kopię na karcie, ale żródłowa bitmapa pozostanie nietknięta (tj. nie obrócona). Ten tryb jej "obsługi" zwalnia zasoby systemu pozwalając w pewnych przypadkach unikać problemów np. podczas drukowania.
 • Rozjaśnianie - jeśli wczytana grafika jest (lub wydaje się) zbyt ciemna możesz nieco ją rozjaśnić. W razie potrzeby wskazaną operację można powtórzyć kilka razy z rzędu. Jeśli przesadzisz pamiętaj o kombinacji klawizy Ctrl+Z. Bo: pierwsze zmiany nie są zbytnio zauważalne, ostatnie - są radykalne!
 • Normalizuj - dzięki temu możesz przywrócić pierwotną jej postać.
  Ale uwaga: zauważyłem, że procedura przywracania pierwotnego kształtu obrazka (przynajmniej u mnie) działa w odniesieniu do zmian spowodowanych z wykorzystaniem uchwytów: zmiany rozmiaru, obrotu, ścinania oraz narzędzi odbicia w poziomie lub pionie.
  Po wykonaniu obrotu obrazka poprzez wciśnięcie klawisza Obrót bitmapy o 90° mimo wciśnięcia klawisza Normalizuj zmiany grafiki nie zostaną cofnięte!
 • Eksplorator grafik - to ostatni z dostępnych w panelu Właściwości. Jego wciśnięcie spowoduje otwarcie Eksploratora wczytanych (wykorzystanych w projekcie) map bitowych. Taka prezentacja umożliwia szybkie uzyskanie istotnych informacji o: wykorzystanych obrazach, ich lokalizacji (karty na której został "osadzony") i rozdzielczości, "zapotrzebowaniu" na pamięć, itp.
  W Eksploratorze możesz określić (poprzez wybór z listy) maksymalną wartość rozdzielczości (dpi) wykorzystanych grafik.
  Wybrana grafika lub wszystkie obrazki (o wyższej rozdzielczości niż dopuszczalna) zostaną przekonwertowane do tej (maksymalnej) wartości. Jest to proces nieodwracalny toteż zastanów się co robisz. Rozdzielczość pliku kontrolnego

Może Cię zaskoczyć, że wczytując grafikę o rozdzielczości 300dpi w panelu pojawi się informacja, że wynosi ona np. 400dpi.Zależność pomiędzy wielkością grafiki a efektywną rozdzielczością
To nie błąd. Wartość ta jest wyliczana na podstawie ilości pikseli grafiki i jej wielkości na ekranie.
Można powiedzieć, że wartość prezentowana przez sPlan 8.0 to rozdzielczość efektywna.
Gdy zmienisz wielkość grafiki na ekranie również wartość dpi ulegnie zmianie.

Jak pisałem już, każde wciśnięcie klawisza Zmniejsz rozdzielczość powoduje jej zmniejszenie 1,4 raza. Wyjściowa to np. 400dpi. Pierwsze wciśnięcie to... 290dpi. Kolejne: 200, 140, 100, 70, 50, 40, 20, 10. Mniej się nie da.

Ale IMO obrazy o rozdzielczości mniejszej od 100dpi rzadko są wykorzystywane. Lub przydatne. Dlatego być może warto byłoby wprowadzić ograniczenie obniżenia rozdzielczości do 100dpi.

To już jednak leży w gestii Autorów programu.

Tak czy inaczej wczytana grafika (zawierająca schemat urządzenia) jest dobrym i użytecznym podkładem do stworzenia jego własnej wersji.

Schowek

Pobranie obrazu schematu to jedno. Warto zauważyć, że sPlan 8.0 dysponuje także możliwością przeniesienia poprzez Schowek zawartości karty projektu w formie graficznej.Edycja PL

Chyba wszyscy użytkownicy systemów "z okienkami" znają kombinację klawiszy: Ctrl+C (kopiuj) oraz Ctrl+V (wklej).

Wklejenie do karty porzez SchowekZacznijmy od najprostrzej czynności: przeniesienia zawartości karty (tu wszystkich komponentów i elementów schematu) na inną kartę.

Pamiętaj:

 • to nie jest przeniesienie "grafiki", a zaznaczonych na karcie elementów i komponentów,
 • w opisie skrótów klawiszowych okna Edycji widoczny jest napis Strg.
  To po niemiecku opis klawisza Ctrl, a Entf to Delete.

Tu sprawdzamy jak ta funkcja działa.

W tym celu zaznaczamy komponenty do skopiowania i wciskamy klawisze: Ctrl+C.

Następnie wciskamy malutki plusik obok nazwy naszej karty (lewy, dolny róg okna edycji), wybieramy nową, pustą kartę i po jej otwarciu wciskamy klawisze: Ctrl+V. Ewentualnie z zakładki Edycja wybieramy opcję Wklej.

Na karcie winny pokazać się poprzednio zaznaczone komponenty i elementy.

Zwróć uwagę, że na końcówkach komponentów widoczne są niebieskie krzyżyki. To lokalizacja w nich tzw. czerwonego punku (Red Point, jego znaczenie zostanie opisane w innym artykule). Mamy pewność, że kopiowanie poprzez Schowek działa, ale...GIMP niczego nie znalazł :/

Należy pamiętać o tym, że: kopiowanie komponentów i elementów, ich duplikacja, wycinanie czy przenoszenie do Schowka jest zupełnie innym procesem niż konwersja schematu do obrazu graficznego.

Jeśli spróbujemy tą metodą przenieść zawartość Schowka do np. programu graficznego (przykładowo: do GIMP'a) spotka nas przykra niespodzianka.

Jak widać na obrazku z prawej GIMP nie rozpoznał zawartości Schowka! I to nie jego "wina"! ;)Po prostu próbowaliśmy wykorzystać niewłaściwą opcję.

Obsługa grafiki poprzez SchowekBy przenieść "obraz graficzny" zawartości karty (a nie opis jej komponentów i elementów) musimy skorzystać z opcji obsługi Schowka zawartej w menu Plik!

By pokazać różnicę w działaniu (w stosunku do Ctrl+C) wykonamy kopiowanie grafiki do karty, której graficzny obraz zostanie przeniesiony do Schowka. Trochę "pokręcone", ale to przykład i... działa!

Po wybraniu z menu Plik>>Schowek pojawi się okno, w którym zaznaczamy: wybraną rozdzielczość oraz które: wszystkie czy tylko wybrane elementy mają być skopiowane.

Wciśnięcie OK kończy "sprawę". By się o tym przekonać wystarczy wcisnąć Ctrl+V (kopiuj ze Schowka).GIMP bez problemu czyta Schowek

I tym razem w oknie edytora pojawi się grafika, zawierająca obraz komponentów zapamiętany w Schowku.

I tym razem GIMP (dotyczy to również innych programów "zasysających" grafikę) nie ma najmniejszych problemów z odczytaniem zawartości Schowka.

Eksport

Eksport grafikiW sPlan 8.0 istnieje możliwość eksportu treści kart projektu do plików graficznych.

W tym celu winniśmy skorzystać z funkcji Plik widocznej na głównej, górnej belce programu.

Po jej wybraniu wsród dostępnych pozycji kliknąć LPM pozycję Eksport.

Spowoduje to otwarcie okna, w którym możemy:

 • wybrać format pliku: jpg, png, bmp, emf oraz svg - do jakiego zostanie wyeksportowana zawartość karty,
 • tryb koloru - tzn. czy plik ma być kolorowy czy monochromatyczny. W szczególności dla pliku w formacie PNG jest możliwość wyeliminowania tła. W wyeksportowanym pliku będzie ono przezroczyste,
 • rozdzielczość - w zakresie: 20-300dpi.
  Zwróć uwagę, że deklarowana w programie (fizyczna) wielkość obrazu (jego wymiary) dla wszystkich rozdzielczości pozostaje stała. Tym co się zmienia jest ilość pikseli.

Co jest do przewidzenia zmniejszaniem rozdzielczości spada czytelność grafiki.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że większość programów do określenia wielkości obrazka wykorzystuje wymiar wynikający z ilości pikseli (w pionie i poziomie).

Przy stałej rozdzielczości monitora (np. 96dpi) tym co się zmienia przy malejącej ilości pikseli jest zatem... zmniejszanie się wielkości grafiki na ekranie czy wydruku.

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

 

//