SL6 - wydruk do PDF - Przygotowanie obrazu PCB

Spis treści

Przygotowanie obrazu PCB

Projekt i wydruki docelowe...Zanim jednak przystąpimy do stworzenia odpowiednich "obrazów" naszej PCB niezbędnym jest wykonanie pewnych czynności przygotowawczych.

Najpierw sprawdz w programie SL 6.0 jaką masz ustawioną: drukarkę domyślną? Po wybraniu opcji: File>>Printer setup... otworzy się okno o nazwie: "Ustawienia wydruku".

Jeśli w Twoim systemie istnie możliwość drukowania do PDF w tym momencie pseudodrukarka PDF nie powinna być drukarką domyślną!

Ale jeśli nie masz zainstalowanej pseudodrukarki PDF jest to dobry moment by zapoznać się z artykułem: Cups-pdf - drukowanie do pdf

Jeśli jednak pseudodrukarka jest ustawiona w oknie Printer Setup jako aktywna ustaw aktywność na fizyczną ("normalną") drukarkę zainstalowaną w Twoim systemie.

Ustawienie to jest dość istotne, bo jeśli aktywną jest pseudodrukarka PDF to:

  • po wybraniu na pasku pozycji File>>Print,
  • wciśnięciu klawiszy Ctrl+P lub
  • kliknięciu ikonki drukarki

może tak się zdarzyć, że wydruk nastąpi niejako "z automatu" nie dając możliwości modyfikacji jego parametrów! Możesz nawet tego nie zauważyć!

Która drukarka?Najwyżej narzędzie (applet) monitorujące aktywność drukarki na chwilkę zmieni wygląd. :) A w katalogu: <Twój katalog domowy>/PDF pojawi się nowy plik o nazwie: mojePCB_lay6.pdf (jeśli plik projektu miał nazwę: mojePCB.lay6).

By móc modyfikować parametry wydruku projektu PCB po wywołaniu drukowania (jedną w wyżej wskazanych metod) musi się otworzyć okno wydruku. Nazwa (aktywnej) drukarki w SL 6.0 (pod Ubuntu) widoczna jest na górnym pasku Okna wydruku.

Parametry wydrukuNaszymi docelowymi produktami są wydruki: góry i spodu płytki (pozycje 2. i 3. na rysunku z lewej).

Otwieramy Okno wydruku i na wstępie (dla wydruków zawierających pary: S1 i C1 oraz S2 i C2): zmieniam kolory dla warstw: miedzi C1 i C2 - u mnie RGB ustawione na 192 (każda), opisowych S1 i S2 - na 0 (zero, każda). Dla wydruków zawierających obiekty z różnych stron PCB wartości należy dobrać według własnego uznania. Eksperymentalnie.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu uniknięcie sytuacji, gdy drukarki monochromatyczne (np. "czarno-białe" drukarki laserowe) we właściwy sobie (i jedynie sobie wiadomy) sposób zinterpretują kolory. Może to spowodować, że na wydruku "czarno-białym" czyli w odcieniach szarości kolor czerwony (opis w warstwie S1) niewiele będzie różnił się od zielonego (warstwa miedzi C2).

Uwaga 1.: nawet jeśli wydruk ma być bez kolorów, ale w odcieniach szarości w Panelu drukowania nie zaznaczaj znacznika "Black & White". Po jego zaznaczeniu obiekty będą albo białe, albo czarne, co uczyni wydruk nieczytelnym,

uwaga 2.: wydrukować można jedynie warstwę, która coś zawiera. Jeśli więc np. w warstwie C2 nie umieścisz czegokolwiek to warstwa ta w Oknie wydruku będzie niedostępna (wyszarzona). Jeśli zależy Ci byś mógł ją uwzględnić w wydruku - umieść na tej wartstwie (C1) np. linię (track) o grubości 0,0,

uwaga 3.: nie ma potrzeby rysowania konturu PCB (Board outline) czy tzw. narożników (targets), gdyż uzyskasz je zaznaczając odpowiednie znaczniki w Panelu wydruku. Ogólnie rzecz biorąc projekt PCB został przygotowany do wygenerowania plików ukazujących topologię elementów. Zasadniczo nasz projekt płytki przygotowany jest do dalszego "przetwarzania".... czyli kopiowania.

//