SL6 - Skróty klawiszowe

Spis treści

Skróty klawiszowe

Uwaga: w programie i oryginalnej dokumentacji używane jest oznaczenie klawisza CTRL jako Strg.

Gdy używamy jakiegoś programu po raz pierwszy tym co podpowiada nam: jakiej funkcji użyć najczęściej są: ikony, inne piktogramy, dymki podpowiedzi, podświetlenia, itp. W miarę jak oswajamy się z programem często wybieramy drogę "na skróty". Konieczność pokonywania wielopoziomowych menu zaczyna niecierpliwić i drażnić.

Receptą są tzw. skróty klawiszowe - jednoczesne wciśnięcie klawisza np. CTRL z innym klawiszem. Pozwala to błyskawicznie wykorzystywać funkcje udostępniane przez program. Powtórzenie tych samych kombinacji (dla np. kopiuj, wytnij, wklej, itd.) w różnych aplikacjach podnosiło komfort ich używania. Nie trzeba było się uczyć niczego nowego. A obsługa programu stawała się bardziej intuicyjna, odruchowa.

I podobnie jest z programem Sprint-Layout 6.0.

 


Klawisze podstawowe

Warto pamiętać, że każdy z nich (oprócz Esc, czyli powrotu do trybu edycji) można przedefiniować korzystając z zakładki "Hotkeys" ("Options" -> "General settings"):General settings

 • Esc - procedura edycji (Standard),
 • Z - powiększanie/zmniejszanie widocznego obszaru PCB (Zoom),
 • T - rysowanie ścieżek (Track), P - rysowanie pól lutowniczych TH (Pad),
 • S - rysowanie pól lutowniczych typu SMD (SMD-Pad),
 • R - rysowanie okręgów lub ich wycinków (Circle),
 • Q - rysowanie prostokątów (Rectangle) Możliwy jest wybór trybu: ramki lub wypełnionej stefy. Wybranie tego drugiego automatycznie przenosi do opcji "Strefy" (Zone)
 • F - rysowanie stref czyli zamkniętych, wypełnionych obszarów (Zone).
 • N - rysowanie predefiniowanych kształtów (Special form). Są to: wielokąty, spirale oraz ramki,
 • L - edycja elementów tekstowych (Text),
 • C - zaznaczanie powiązań poszczególnych punktów lutowniczych (Connection),
 • A - "automatyczne" (po kliknięciu) kreślenie ścieżek pomiędzy punktami, dla których wskazano powiązanie (Autoroute). Narysowana ścieżka usuwa linię powiązania. Ponowne kliknięcie lewym klawiszem myszy usuwa ścieżkę, przywracając linię powiązania,
 • X - pozwala przeanalizować (prawidłowy) przebieg ścieżki (Test),
 • M - pomiar: odległości, kątów, itp. (Measure),
 • V - włącza podgląd płytki w trybie "fotograficznym" (Photo-View)
 • O - edycja Solder maski.

Podczas edycji wciśnięcie (i przytrzymanie) klawisza CTRL wyłącza funkcję przyciągania elementów do węzłów siatki. Dzięki temu możesz lokować elementy (lub jego składowe) w dowolny sposób, bez względu na przyjętą miarę siatki.


Pozostałe operacje z klawiszem CTRL:

 • CRTL-Z cofnij operację (Undo),
 • CTRL-Y powtórz operację (Redo),
 • CTRL-C skopiuj (Copy),
 • CTRL-X wytnij (Cut), wycięty obiekt przenoszony jest do schowka (Clipboard), skąd można go dydostać korzystając z... CTRL-V wklej (Paste),
 • CTRL-D powiel (Duplicate), tworzy kopię zaznaczonego obiektu,
 • CTRL-A zaznacz wszystko (Select all),
 • CTRL-R obróć (Rotate),
 • CTRL-H poziome odbicie zaznaczonego obiektu (Mirror horizontal),
 • CTRL-T pionowe odbicie zaznaczonego obiektu (Mirror vertical),
 • CTRL-G zgrupuj, połącz w jeden obiekt zaznaczone elementy (Build group),
 • CTRL-U rozdziel elementy grupy (Split group),
 • CTRL-W - Zmień (przenieś) zaznaczony obiekt na drugą stronę płytki. W przypadku złożonych komponentów czasami wynik operacji może być różny (lub nawet nieprawidłowy) od oczekiwań. Program o tym sotrzega wyświetlając odpowiedni komunikat,
 • CTRL-O - otwórz plik,
 • CTRL-P - drukuj,
 • CTRL-S - zapisz plik,
 • CTRL-LPM - klikając lewym przyciskiem myszy (LPM) znaczki # przy polach edycji wartości parametrów: ścieżek, padów TH oraz SMD zmiana (wzrost) wartości następuje o 0,01 (standardowo o 0,05),
 • CTRL-PPM - klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) znaczki # przy polach edycji wartości parametrów: ścieżek, padów TH oraz SMD zmiana (spadek) wartości następuje o 0,01 (standardowo o 0,05),

Klawisze funkcyjne F....

 • F1 - wyświetlenie treści (indeksu) pomocy programu Sprint-Layout,
 • F9 - przełącza w trybie edycji aktywność pomiędzy C1 a C2,
 • F10 - uaktywnia (lub kasuje aktywność) w pasku zadań zakładkę: "File". Wtedy otwarcie zakładki następuje po naciśnięciu SPACJI, klawisza "ENTER" lub kombinacji klawiszy ALT-F. Ta ostatnia kombinacja otwiera zakładkę bez dodatkowych działań,
 • F11 - przełącza w trybie edycji aktywność pomiędzy S1, S2 a O,
 • F12 - przełącza tryb pól TH ze zwykłych na przelotowe (throught).

 


Działanie innych klawiszy

 Klawisze strzałek (CURSOR keys) pozwalają przesuwać wybrany element o 1 podziałkę (wybranej) siatki. Jeżeli wraz z klawiszem strzałki wciśniecie klawisz CTRL wówczas przesunięcie wybranego elementu nastąpi o 1/10 jednostki wybranej siatki.

Wciśnięcie klawisza SPACJI odpowiada użyciu funkcji "Powiększanie" (ZOOM). Wciśnięcie lewego klawisza myszy (LKM) powoduje powiększenie. Wciśnięcie prawego klawisza myszy (PKM) to zmniejszenie obrazu. Powiększanie lub pomiejszanie widzianego obszaru można również zmieniać kręcąc kółkiem myszy. Środek powiekszanego/zmniejszanego widoku będzie znajdował się w miejścu, nad którym widoczny był obrazek lupy w momencie wciśnięcia LKM lub PKM.

Wciśnięcie klawisza SPACJI podczas rysowania ścieżek lub stref pozwala zmienić tryb ich kreślenia (dowiązywania do węzłów siatki). Jest pięć trybów dowiązywania. By poznać ten mechanizm najlepiej samemu spróbować.

Wciśnięcie klawisza DEL (Delete) spowoduje usunięcie z płytki dowolnego, zaznaczonego elementu.

Zaznaczenie grupy elementów można uzyskać poprzez wciśnięcie LKM, przeciągnięcie kursona do wymaganego miejsca i puszczenie LKM. Wszystkie elementy (nawet fragmentarycznie) jakie znalazły się wewnątrz zaznaczonego obszaru zostaną zaznaczone.

Operacje edycyjne takie jak: kopiowanie (CTRL-C), powielanie (CTRL-D) czy wycinanie (CTRL-X), a następnie wklejanie (CTRL-V) powodują "automatyczne" zgrupowanie elementów zaznaczonych. Tak jakby przed operacją wykonano dla nich operację Grupuj (CTRL-G).

Jeśli masz (połączoną) grupę elementów (również w komponencie), a chcesz zaznaczyć jedynie jeden z nich wciśnij prawy klawisz ALT i przytrzymując go po prostu kliknij ten element (składowy) grupy.

Jeśli podczas zaznaczania wciśniesz klawisz SHIFT wówczas kolejne klikane elementy przyłączane są do grupy zaznaczonych elementów.

Klawisze: 1..9 aktywują kolejne wartości zdefiniowanej rozdzielczości siatki.

Klawisz: 0 (zero) ustawia początek układu współrzędnych w miejscu, na którym znajdował się kursor w momencie wciśnięcia klawisza.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

//