SL6 - Skróty klawiszowe - Działanie innych klawiszy

Spis treści

Działanie innych klawiszy

 Klawisze strzałek (CURSOR keys) pozwalają przesuwać wybrany element o 1 podziałkę (wybranej) siatki. Jeżeli wraz z klawiszem strzałki wciśniecie klawisz CTRL wówczas przesunięcie wybranego elementu nastąpi o 1/10 jednostki wybranej siatki.

Wciśnięcie klawisza SPACJI odpowiada użyciu funkcji "Powiększanie" (ZOOM). Wciśnięcie lewego klawisza myszy (LKM) powoduje powiększenie. Wciśnięcie prawego klawisza myszy (PKM) to zmniejszenie obrazu. Powiększanie lub pomiejszanie widzianego obszaru można również zmieniać kręcąc kółkiem myszy. Środek powiekszanego/zmniejszanego widoku będzie znajdował się w miejścu, nad którym widoczny był obrazek lupy w momencie wciśnięcia LKM lub PKM.

Wciśnięcie klawisza SPACJI podczas rysowania ścieżek lub stref pozwala zmienić tryb ich kreślenia (dowiązywania do węzłów siatki). Jest pięć trybów dowiązywania. By poznać ten mechanizm najlepiej samemu spróbować.

Wciśnięcie klawisza DEL (Delete) spowoduje usunięcie z płytki dowolnego, zaznaczonego elementu.

Zaznaczenie grupy elementów można uzyskać poprzez wciśnięcie LKM, przeciągnięcie kursona do wymaganego miejsca i puszczenie LKM. Wszystkie elementy (nawet fragmentarycznie) jakie znalazły się wewnątrz zaznaczonego obszaru zostaną zaznaczone.

Operacje edycyjne takie jak: kopiowanie (CTRL-C), powielanie (CTRL-D) czy wycinanie (CTRL-X), a następnie wklejanie (CTRL-V) powodują "automatyczne" zgrupowanie elementów zaznaczonych. Tak jakby przed operacją wykonano dla nich operację Grupuj (CTRL-G).

Jeśli masz (połączoną) grupę elementów (również w komponencie), a chcesz zaznaczyć jedynie jeden z nich wciśnij prawy klawisz ALT i przytrzymując go po prostu kliknij ten element (składowy) grupy.

Jeśli podczas zaznaczania wciśniesz klawisz SHIFT wówczas kolejne klikane elementy przyłączane są do grupy zaznaczonych elementów.

Klawisze: 1..9 aktywują kolejne wartości zdefiniowanej rozdzielczości siatki.

Klawisz: 0 (zero) ustawia początek układu współrzędnych w miejscu, na którym znajdował się kursor w momencie wciśnięcia klawisza.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

//