Kod Q

Kod Q jest zestawem kodów trzyliterowych zaczynających się od "Q". Zasadniczo przeznaczony jest używania w łączności telegraficznej, ale niektóre z nich stosowane są "zwyczajowo" także na fonii.

Służy przekazywaniu przez operatorów najczęściej wymienianych informacji. Zakończenie kodu znakiem zapytania oznacza formę pytającą. Zdarza się, że obecna forma kodu określa sensu stricto stwierdzenie np. QRL - to też miejsce pracy, a QRP - oznacza pracę niską mocą, itd.

Poniżej przedstawiono alfabetyczny zestaw kodów oznaczając kolorem zielonym te najczęściej używane.

Kod Opis Kod Opis
QAZ burza, wyłączam stację QSL Potwierdzam, przyślę kartę QSL
QLF teraz dla odmiany nadawaj dla odmiany lewą nogą QSLL wymieńmy wzajemnie nasze karty QSL
QLZ jestem zbyt leniwy QSLN nie trzeba wysyłać karty QSL
QQQ przerywam łączność, wyjaśnienia przy następnym QSO QSM proszę powtórzyć (rpt)
QRA moja stacja nazywa się... QSN słyszałem cię na częstotliwości ...
QRAR mój adres w callbooku jest dokładny i prawidłowy QSO mam łączość
QRB odległość między nami wynosi ... km QSP przekaż komunikat do ...
QRG moja częstotliwość jest ... kHz (MHz) QST wiadomość dla wszystkich krótkofalowców
QRH twoja częstotliwość zmienia się QSU nadawaj na tej częstotliwości (lub na ...)
QRI ton twojego nadawania jest:
 1. dobry,
 2. zmienny,
 3. zły,
QSUF proszę o łączność przewodową
QRJ twój sygnał jest bardzo słaby i trudny do odbioru QSV nadaj literę V do strojenia
QRK

czytelność twoich sygnałów jest:

 1. nieczytelna,
 2. czasem czytelna,
 3. czytelna z trudnością,
 4. czytelna,
 5. doskonale czytelna
QSW przechodzę na częstotliwość ...
QRL jestem zajęty, proszę nie przeszkadzać QSY przejdź na częstotliwość ...
QRM mam zakłócenia od innych stacji QSX słucham na częstotliwości ...
QRN mam zakłócenia atmosferyczne QSZ nadawaj każde słowo dwa razy
QRO zwiększ moc, zwiększam moc QTA unieważnij, anuluj telegram nr ...
QRP zmniejsz moc, zmniejszam moc QTB nie zgadzam się z twoim obliczeniem ilości słów
QRQ nadawaj szybciej QTC mam dla ciebie telegram, wiadomość
QRRR znak niebezpieczeństwa na lądzie (tylko w ruchu amatorskim) QTH moje położenie geograficzne jest ..., moja miejscowość jest ...
QRS nadawaj wolniej QTR dokładny czas jest ...
QRT  kończę pracę, przerwij nadawanie, QTU moja stacja pracuje od ... do ... godz.
QRU nic dla ciebie nie mam QTW będę w pogotowiu do dalszej łączności z tobą, aż do nowego zawiadomienia
QRV jestem gotów do pracy, jestem czynny w eterze QUA na wiadomość od ...
QRW zawiadamiam..., że go wołam na częstotliwości ... QUE mogę pracować fonią
QRX proszę czekać QWX stan pogody
QRY twoja kolejność jest...
QRZ woła cię stacja, kto mnie woła
QSA

siła twoich sygnałów jest:

 1. ledwo słyszalna,
 2. słabo słyszalna,
 3. dość silna,
 4. silna,
 5. bardzo silna
QSB siła twoich sygnałów waha się
QSD twoje kluczowanie jest nieprawidłowe
QSG nadawaj od razu ... telegramów
QSK mogę słuchać w przerwach nadawania
//