SL6 - Pady SMD - Lista predefiniowanych

Spis treści

Lista predefiniowanaLista predefiniowanych

Również po kliknięciu trójkącika z prawej strony ikony zostanie rozwinięta lista wielkości predefiniowanych. Zawiera ona wiele różnych, najczęściej używanych rozmiarów pól SMD. Z własnego doświadczenia wiem, że to użyteczna rzecz.

Jeśli pożądanej wielkości nie ma na liście można ją dodać w następujący sposób:

  • wpisanie w pole wysokości i/lub szerokości wymagane wartości tych parametrów padu SMD,
  • kliknięcie małego trójkącika (z prawej strony symbolu pada). Otworzy się lista predefiniowanych wartości. Jeśli jednak para wpisanych wartości jest już na liście to przy tej wartości pojawi się znacznik.
    Jeśli w liście wartości w parze są zamienione miejscami (wysokość <=> szerokość)  w stosunku do wartości wpisanych w pola to taki wpis program traktuje jako unikalny. Możliwe jest więc jego dopisanie do listy,
    W celu uniknięcia dublowania takich zapisów poniżej linii wartości parametrów padów SMD znajduje się symbol (dwie przeciwstawne strzałki) po kliknięciu którego następuje zamiana miejsc (wysokość <=> szerokość),
  • jeśli wpisano unikalną (w skali listy) parę wartości to można ją dodać do listy przez kliknięcie plusa (+). 

Chcąc usunąć z listy niepotrzebne wpisy można skorzystać z opcji „Usuń” (Remove).

//