sPlan 8.0 - Wymiarowanie (Ed)

Wymiarowanie

Wymiarowanie to podawanie na rysunkach (technicznych) wymiarów przedmiotów za pomocą: linii, liczb oraz znaków wymiarowych. Dzięki nim stają się one bardziej czytelne.

Również dokumentacja ("dla siebie", hobbystyczna) winna spełniać pewne zasady. Pozwala to na realizację projektu zgodnie z założeniami twórcy. Bądź swiadomą modyfikację projektu.

Braki i/lub błędy w dokumentacji, w szczególności w zakresie wymiarowania znacznie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają późniejsze działania.

Cenną funkcją edytora sPlan 8.0 jest możliwość zawarcia (w jednym pliku) niemal wszystkich elementów dokumentacji technicznej. W tym odpowiednio zwymiarowanych rysunków technicznych.

W Internecie można znaleźć wiele (o różnym stopniu szczegółowości) materiałów prezentujących zasady wymiarowania. Wystarczy wpisać hasło: "rysunek techniczny maszynowy wymiarowanie".

Dokumentacja techniczna sPlan 8.0....Z własnego doświadczenia wiem, że czas poświęcony na przygotowanie chociażby podstawowych elementów dokumentacji wykonawczej oszczędza wiele czasu podczas modyfikacji zbudowanych konstrukcji czy ich napraw.

Oszczędza czas, ale i... nerwy. Więc staram się, choć... "nie zawsze wychodzi"! ;)

Dzięki funkcjom wymiarowania sPlan'u łatwo można prezentować różne wymiary, związane z:

 • odległością - pomiędzy dwoma punktami (pomiar pkt-pkt),
 • promieniem - odległość pomiędzy środkiem koła a jego obwodem,
 • średnicą - długośc linii przechodzącej przez środek symetrii figury i łączący krawędzie figury (koła, elipsy, itd.),
 • kątem - gdzie linia wymiarowa jest łukiem zatoczony z wierzchołka kąta, a ewentualne pomocnicze linie wymiarowe są przedłużeniem ramion kąta.

Wymiarowanie przedmiotu wykonuje się za pomocą:Wymiarowanie

 • linii - wymiarowych i pomocniczych (odniesienia),
 • strzałek - grotów wymiarowych,
 • liczb wymiarowych oraz
 • znaków wymiarowych.

Po nakreśleniu "wymiaru" w prawym oknie Właściwości widzimy szereg parametrów związanych z elementami wykorzystanymi podczas wymiarowania.

Właściwości wymiaruZamiast dużo pisać i opowiadać obok prezentuję wymiar: promień wraz z prezentacją jego właściwości w odpowiednim oknie sPlan'u.

Analiza Właściwości w kontekście tego co widać w oknie edytora pozwoli Ci na wyciągnięcie odpoiednich wniosków.

Jak zwykle w takich sytuacjach gorąco zachęcam do własnych prób i testów.

W zależności od rodzaju "wymiaru" każdy z nich posiada 2-3 węzły (punkty kontrolne).

Punkty te tworzone są automatycznie podczas kreślenia. Ich położenie można zmieniać za pomocą uchwytów. Ale również bezpośrednio.

Przez "najechanie" na węzeł kursorem, przyciśnięcie LPM i przemieszczenie węzła.Wymiarowanie komponentów

Przesuwanie powoduje zmianę odległości pomiędzy nimi. Jeśli (w prawym oknie) funkcja Autowymiarowanie jest aktywna (włączona) wartość określająca wymiar również się zmienia. Jeśli nie - możesz ją wpisać ręcznie.

Oczywiście wymiarowanie nie musi dotyczyć wyłącznie elementów zewnętrznych układów, ale również komponentów czy elementów schematu.

Wymiarowanie

WymiarowanieW sPlan 8.0 możesz wymiarować przed i po narysowaniu figury czy elementu, którego wymiar dotyczy. Narzędzia wymiarowania aktywne są zawsze.

Możesz narysować figurę i ją zwymiarować. Albo narysować wymiar i do niego dopasować figurę. IMO bywa to użyteczne.

Na lewej belce narzędzi widoczne jest narzędzie wymiarowania.

Po najechaniu na nie kursorwm pojawia się "dymek": Wymiar.

Z kolei po najechaniu na niewielki trójkąt w prawym, dolnym rogu ikony do wyboru mamy następujące narzędzia: punkt-punkt, promień, średnica, kąt.

Po wybraniu odpowiedniego narzędzia możemy przystapić do wymiarowania.

W zależności od rodzaju wymiaru układ linii i strzałek posiada 2-3 węzły. Liczba ta jest stała i nie można węzłów dodawać lub usuwać.

Kolejne węzły tworzone są poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy (LPM). Najpierw tworzony jest punkt początkowy, potem - po przesunięciu kursora w wybrane miejsce - końcowy, a następnie przesuwając odpowienio linie pomiarowe wraz z opisem od "ciała" wymiarowanej figury. Wtedy tworzone są również linie pomocnicze (odniesienia).

Każdy z węzłów traktowany jest jako punkt przyłączenia. Tzn. jeśli aktywne jest narzędzie rysowania figur czy elementów schematu po najechaniu na węzeł wokół niego pojawia się czerwone kółko.

W zależności od rodzaju narzędzia wymiarowania po 2 lub trzecim kliknięciu proces wymiarowania kończy się. Proces wymiarowania można przerwać w dowolnej chwili klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) lub wciskając klawisz Esc.

Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś w prawej części okna edytora sPlan 8.0 widoczne są właściwości wybranego typu wymiarowania:Właściwości wymiaru (tu: kąta)

 • Pokaż symbol średnicy (Fi) - jeśli jest aktywny, przed wartością liczbową pojawia się symbol średnicy,
 • Prefiks - przedrostek, czyli dowolny tekst, który pojawi się przed wartością liczbową wymiaru,
 • Sufiks - przyrostek to dowolny tekst, który pojawia się po wartości liczbowej wymiaru (np. jednostki "mm" w odległości, znak „°” w przypadku kąta),
 • Górna i dolna tolerancja - w przypadku niektórych pomiarów niezbędne jest podanie tolerancji. Pojawi się ona po wymiarze. Jeśli określono przyrostek to również po nim,
 • Autowymiarowanie - jeśli znacznik został włączony pomiar wykonywany jest automatycznie i prezentowany ponad linią pomiarową. Wartość ta zmieniana jest automatycznie podczas wymiarowania.
  Jesli wcześniej wpisano jakąś wartość w pole właściwości Opis na osi to wartość ta jest ignorowana. Jeśli chcesz wpisać własną wartość znacznik Autowymiarowanie musi być nieaktywny.

Warto przeanalizować parametry i ich wartości domyślne (nie tylko kolor, ustawienia tekstu, strzałki itp.)

Wartości te można zmieniać już po wybraniu samego narzędzia Wymiar, ale przed rozpoczęciem wymiarowania.

Nakreślony wymiar można: zaznaczać, kopiować, modyfikować, itd. Po jego zaznaczeniu za pomocą uchwytów (zmiany kształtu i obrotu) można zmieniać położenie wszystkich węzłów wymiaru.

Analogicznie jak w przypadku innych figur i elementów po najechaniu kursorem na węzeł kształt kursora ulega zmianie.

Skok obok... :)Jednak klikając PPM nie uzyskamy menu dotyczącego węzła, a otworzy się menu z listą funkcji i narzędzi dotyczących wymiaru jako elementu.

Rozumiem intencje, ale ma to swoje konsekwencje. Otóż możemy dosunąć do siatki "cały wymiar". Nie jego pojedyńczy węzeł, bo ta opcja nie jest dostępna.

Przesuwając węzeł skok odbywa się o jednostkę rastru siatki w stosunku do punktu startowego. Jeśli znajdował się on poza siatką to kolejna lokalizacja węzła również będzie poza nią.

Mimo aktywnej opcji dociągania do siatki. Może nie jest to szczególnie dokuczliwy detal, ale trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. I odciągnąć "recznie"! :)

I jak zwykle w takich sytuacjach: zachęcam do własnych prób i testów. Bo najlepszy opis nie zastapi praktyki!

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//