sPlan 8.0 - Tekst (Ed)

Tekst

Obecność tekstu w treści schematu jest "oczywistością". Po prostu nie zwracamy na niego uwagi. Póki jest. Gdy braknie: najpierw pojawia się zaskoczenie, potem - schemat często uznajemy za "bezużyteczny".

Chyba, że inne względy każą nam spędzić nad analizą układu czy schematu dużo więcej czasu.

sPlan 8.0 dysponuje szeroką gamą narzędzi i funkcji pozwalających operować tekstem. Wiele z nich odpowiada funkcjom edytorów tekstowych. Inne wynikają z funkcji edytora schematów.

Część z tych zagadnień opisałem omawiając wykorzystanie w sPlan 8.0 stałych i zmiennych tekstowych. 

Było to jednak jego "specyficzne" wykorzystanie. Ale tekst "sam w sobie" jest również bardzo istotny.

W sPlan 8.0 wykorzystanie tekstu związane jest z:Z i bez tekstu

 • opisem symboli komponentów i/lub elementów,
 • umieszczaniem na schemacie dodatkowych informacji lub
 • opisem kart tworzących dokumentacje, itp..

Wykorzystanie tekstu.Powyższy wykaz nie wyczerpuje wszystkich zastosowań tekstu w sPlan 8.0.

Tu chciałbym omówić jego zastosowania jako:

 • etykiety,
 • pola tekstowego.

Oba te narzędzia w zakresie funkcjonalności najbardziej zbliżone są tych jakie zawarte są w licznych edytorach tekstowych.

Już w chwili wybrania narzędzia (lewa pionowa belka narzędzi) w oknie Właściwości tekstu pojawiają się wstępnie ustawione (lub domyślne) ustawienia tekstu.

Zauważ, że obok pola (edycji) zawierającego treść tekstu widoczny jest przycisk z 3 kropeczkami. Jego wciśnięcie otworzy okno edycji zmiennej tekstowej.

Obejmują one:Parametry tekstu

 • nazwę używanej czcionki - wybór z listy zainstalowanych czcionek.
  Jeśli używasz polskich "ogonków" sprawdź czy występują one w wybranym "foncie". Tzw. "krzaki" nie wyglądają dobrze w gotowych dokumentach,
 • jej wysokość,
 • wytłuszczenie i pochylenie (lub ich brak) - sterowanie znacznikami,
 • kolor czcionki i jej tła - wybór z dostępnych lub ustawienia własne.

Opis komponentuNa poziomej belce programu widoczna jest zakładka Komponenty.

W pozycji Opis komponentu można ustawić domyślne (odmienne od tych zadeklarowanych przez Autorów programu) właściwości tekstu wykorzystywanego do opisu komponentu.

Zakres parametrów (z wyłączeniem tła czcionki) jest zgodny z powyższą "wyliczanką". Można zdefiniować parametry tekstu odrębnie dla : identyfikatora komponentu, jego wartości oraz opis końcówek komponentu.

Niektórych może zaskoczyć, że wiele komponentów (zwłaszcza tych "starszych") nie ma numeracji końcówek.

Ten parametr komponentu dostępny jest w programowym edytorze komponentów dzięki osobnemu narzędziu.Dodatkowe narzędzie: numerator końcówek

Pojawia się ono na lewej belce narzędziowej w trybie programowego edytora komponentu poniżej linijki służącej pomiarowi na ekranie. By przejść do edytora komponentu należy jego symbol dwukrotni kliknąć LPM.

Dodatkowo mamy możliwość wskazania zakres obowiązywania wprowadzon zmian dla:

 • całego projektu (schematu),
 • bieżącej karty (wybór domyślny),
 • wybranych komponentów lub
 • elementu bibliotecznego.

Pozycjonowanie tekstuUżywając narzędzia Etykieta należy zwrócić uwagę na sposób pozycjonowania tekstu.

Odruchowo traktujemy, że tym co wyznacza pozycję Etykiety jest użyty znak.

Niektórych (bo przecież wszyscy muszą zgłębiać tajniki tzw. fontów) zaskoczy fakt, że tym co wyznacza lokalizację - punkty dociągania (czerwone kółeczko) - są narożniki pola Etykiety.

I te narożniki (lewy: górny i dolny oraz prawy: górny i dolny) są punktami dociągania kolejno kreślonych Etykiet. Warto o tym pamiętać.

Bo zasada ta dotyczy wyłącznie kolejnych lokacji (czyli dociąganie następuje tylko w przypadku używania) narzędzia Etykieta. Jednak nie tylko podczas edycji karty (schematu).

Odgrywa również ważną rolę w Edytorze komponentów. Tam odpowiednia lokacja tekstu komponentu (identyfikator, wartość, itd.) miewa istotną rolę."Dociąganie" po obrocie

W wielu sytuacjach jest bardzo pomocna, ale... czasami zaskakuje.

Np. okazuje się, że narożniki etykietu (nawet po jej obrocie) nadal mogą zachować właściwość przyciągania narożników nowej etykiety. Nie zawsze to jest korzystne i/lub pomaga. Ale nie ma co narzekać.

Linki tekstowe, czyli łączniki i obiekty docelowe

Łączniki i obiekty docelowe

Moim zdaniem tekst w sPlan 8.0 jest poteżnym narzędziem m.in. poprzez mechanizm powiązań etykiet... z obiektami docelowymi.

Opisując program sPlan wskazywałem, że pozwala on "zintegrować" niemal wszystkie elementy dokumentacji technicznej konkretnego projektu.

sPlan 8.0 pozwala wykorzystać "zwykłe pole tekstowe" jako łącznik do innych obiektów.

Ten szczególny rodzaj tekstu (w tłumaczeniu) określiłem mianem linku tekstowego, gdyż odwołuje się on:

 • do innej etykiety - może być ona umieszczona na innej karcie, ale - w ramach tego samego projektu (schematu).,
 • do inngego obiektu rozpoznawanego przez użytkowany system Windows jako plik, o typie przypisanym do konkretnej (zainstalowanej) aplikacji.
  Oznacza to np. że klikając taką etykietę wskazującą konkretny plik projektu PCB jesteśmy w stanie "automatycznie" uruchomić aplikację służącą do edycji płytki (np. Sprint-Layout 6.0) czy np opisu technicznego w pdf'ie,
 • strony internetowej - jeśli jako link zostanie wskazany poprawny adres strony internetowej.
  W ten prosty sposób można w projekcie umieścić linki do np. pierwotnych wersji projektu, not technicznych wykorzystanych elementów, itd.

Każda z tych opcji wymaga osobnego omówienia. Zacznijmy od linku wewnętrznego.

Wewnętrzny link tekstowy Proste kliknięcie tego linku (na zielonym trójkącie, grot na końcu pola linku - pojawia się on gdy kursor znajdzie się nad nim) pozwala przenosić się pomiędzy kartami (np. modułami) projektu.

Z kolei kliknięcie na celu (również zielony trójkąt na początku pola celu) spowoduje powrót do karty powiązanej z celem.

Cenna i użyteczna właściwość. :)

Kilka linków do jednego celuAha, ale co jeśli jeden cel powiązany jest z więcej niż jednym linkiem zewnętrznym? Nie dzieje się nic strasznego.

Pojawia się stosowny komunikat. Sam nie wiem dlaczego, ale na razie... po niemiecku. Odpowiedniego komunikatu nie znalazłem w w pliku polonizującym. Ale może spieszyłem się zbytnio.

Po prawej stronie w oknie właściwości widoczna jest tabela z powiązanymi z celem linkami.

Jeśli dwukrotnie klikniemy zielony trójkąt celu pojawia się lista linków powiązanych z celem.

To był przypadek stosunkowo prosty! ;) Bo cel "sam w sobie" może być również linkiem (łącznikiem) do innego celu.

Zawiłe celowanie... ;)Na załączonym obok obrazku widać, że linki tekstowe na kartach: 1 i 3 wskazują cel na karcie 2. Ale cel na karcie 2 jest równocześnie łącznikiem do linku tekstowego na karcie 3.

Nie chcę się rozpisywać, ale sugeruję wypróbować czym skutkuje podwójne kliknięcie LPM na początku oraz na końcu pola celu na karcie 2?

Link zewnętrzny "do aplikacji"Kolejnym rodzajem linku jest link zewnętrzny aktywujący aplikacje, uruchamiane przez system MS Windows na podstawie rozszerzenia uzupełniającego nazwę pliku.

Jego użycie nie jest skomplikowane. Wystarczy w oknie właściwości kliknąć przycisk Plik w pozycji Link zewnętrzny.

Następnie wybrać pożądany plik. W wyniku tego pod treścią linku (tekstu) pojawi się strzałka. Po umieszczeniu nad nią kursora pojawi się ścieżka dostępu do pliku oraz jego nazwa.

Istotne jest to by rozszerzenie pliku wskazywanego przez link było przypisane do konkretnej aplikacji, zainstalowanej w systemie Windows.

Widoczne na rysunku obok rozszerzenia plików nie wyczerpują katalogu obsługiwanych plików.Tekstem do Internetu...

Po dwukrotnym kliknięciu linku pojawi się na ekranie monit z pytaniem: czy uruchomić link zewnętrzny? Po akceptacji nastąpi uruchomienie aplikacji "obsługującej" dane rozszerzenie.

Kolejnym typem linku zewnętrznego jest tekstowy link zewnętrzny do... Internetu.

Choć wynika on z przypisania przeglądarce internetowej obsługi adresów rozpoczynających się od "http://..." to jednak dzięki temu "świat stoi otworem".

Nic (albo niewiele) stoi też na przeszkodzie korzystania z innych protokołów. W tym tych streamingowych. Nie ma co więcej pisać.

Wydaje się, że udało mi się potwierdzić postawioną na wstępie artykułu tezę, że tekst w sPlan 8.0 spełnia wiele użytecznych funkcji. Wystarczy tylko z tych możliwości skorzystać.

Im dłużej korzystam z narzędzi tekstowych odnoszę wrażenie, że pokrewne Pole tekstowe jest jedynie "ubogim krewnym" Etykiety :/

Gdybym miał wskazać, czego brakuje mi we własnościach Etykiety to (IMO)... ustawiania nieprzezroczystości (opacity) tekstu. Ale to moje subiektywne odczucie więc może poczekać! :)

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

 

//