O Sprint-Layout...

Sprint-Layout 6.0 firmy ABACOM jest prostym w użyciu edytorem płytek PCB (do 4 warstw miedzi). Udostępnia bogaty zestaw: narzędzi, funkcji, operacji na edytowanych elementach, zestaw kreatorów i bibliotek, itd. niezbędnych do projektowania płytek. Dając dużą swobodę w projektowaniu, nie zmusza do gruntownej analizy wielopoziomowych zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami.

Należy jednak pamiętać, że ta swoboda (wynikająca m.in. z braku integracji edytora ze schematem) okupiona jest zwiększonym ryzykiem popełnienia błędu podczas projektowania.

Ale IMO relacja pomiędzy możliwościami i swobodą (w tym intuicyjność) projektowania za pomocą Sprint-Layout 6.0 a kosztami użytkowania programu (cena, czas poświęcony na jego poznanie, itd.) jest doskonała. Powodując jego znaczną popularność. Również w Polsce.

Większość z funkcjonalności opisano w plikach pomocy. Niestety dostępne są po: niemiecku, angielsku i francusku.

W kolejnych artykułach postaram się po kolei przedstawić zagadnienia związane z edycją płytek drukowanych (PCB) w SL6. W treści będzie wiele obrazów, a tekst będzie do nich nawiązywał. Szczegółowemu omówieniu (niemal) każdego z: modułów, komend, funkcji, operacji czy ikon programu zostanie poświęcony odrębny artykuł.

Chciałbym też jednoznanie zaznaczyć, że nic mnie nie łączy z producentem (ani dystrybutorami) oprogramowania. Nic oprócz tego, że używam ich produktu i... nie żałuję.

//