SL6 - Od bitmapy do makra... - Edycja makra

Spis treści

Edycja makra PP9A2-2REdycja makra

  • Jakkolwiek średnice otworów dla poszczególnych wyprowadzeń i mocowań są różne (3,8mm; 3,0mm, 1,4mm) to jednak w celu zapewnienia precyzji wiercenia wszystkie otwory padów mają (w projekcie) średnicę 0,6mm. Po nawierceniu zostaną rozwiercone do właściwej średnicy otworów,
  • dwa pady, przez które będą przechodzić wyprowadzenia wejścia i wyjścia filtra mają średnicę zewnętrzną 6,5mm,
  • dwa pady, przez które będą przechodzi dwie śruby M3 mocujące filtra mają średnicę zewnętrzną 5,0mm,
  • pad, przez który przechodzić będzie trzpień uziemiający filtr ma średnicę zewnętrzną 4,5mm
    Oczywiście wszystkie pady mogą mieć jednakową średnicę, byle była ona dobrze dobrana ze względu na wytrzymałość mechaniczną metalizacji po rozwierceniu otworów do właściwych średnic.

Do narysowania konturu podstawy filtra oraz obszaru masy raster 7,6mm zmieniłem na 0,95mm. Może być dowolny inny byle pozwalał ze swobodą rysować wewnątrz obrysu widocznego na bitmapie.

Kontur to ścieżka o szerokości 0,20mm narysowana w warstwie S1.

Obszar perforowanej masy to obszar wypełniony o szerokości konturu 0,5mm i zaokrąglonych końcach. Perforację ustawiłem jako: selfdefined, width=1,0mm. W obrębie masy (perforowanej, hatched) umieściłem:

  • znacznik wejścia oraz
  • nazwę filtru.

Trzeba pamiętać, że parametr "wycięcie" (cutout-area) oddziaływuje jedynie na metalizację podłoża (Groundplane) i zostanie "zamazany" przez obszary wypełnione. Opisując właściwości obszarów (wypełnionych) wskazywałem, że wypełniają one metalizacją wszystkie inne elementy. Jedynie otwory usuwają z ich powierzchni metalizację.

Okienko...

Jak zatem stworzyć: napis, znak graficzny, itp. wewnątrz obszaru wypełnionego?

Układ elementów...Nie jest to skomplikowane, ale... wymaga pewnej "zabawy". Trzeba po prostu wewnątrz obszaru wypełnionego stworzyć swoiste "okienka". Nie będę tu się rozpisywał. Myślę, że ten obrazek wyjaśnia wszystko.

A tak wygląda (jeszcze jako układ elementów na płytce) opracowane przeze mnie makro filtra PP9A2-2R. Tło (Groundplane) zostaje wycięte jedynie w obrębie: otworów w padach, znacznika wejścia, perforacji i nazwy filtra.

Nie jest zbyt skomplikowany, ale tu bardziej chodziło o analizę procesu tworzenia makra na podstawie bitmapy.

//