sPlan 8.0 - Krzywe Beziera, linie odręczne (Ed)

Krzywe Beziera

Krzywe Beziera

Krzywe Beziera to specjalnych typ krzywych. Nawet przy dość skomplikowanych kształtach dość łatwo dają się modelować.

Każda krzywa ma domyślnie ustawione parametry początkowe, tj. szerokość linii, jej kolor, itp.

Po wybraniu narzędzia, ale przed rozpoczęciem kreślenia możesz je modyfikować w oknie Właściwości. Podobnie jak w przypadku pobrzednio omawianych figur tak i w przypadku krzywych Beziera możesz zaznaczyć kilka figur (z klawiszem Shift) i zmieniać parametry grupowo.

Segment krzywych Beziera (czyli to co jest pomiędzy węzłem początkowym a końcowym) składa się z 4 węzłów: początkowego, 2 kształtu (kontrolnych) i końcowego.

Jeśli nie przerwiesz rysowania krzywej (PPM lub Esc) to możesz nakreślić kolejno kilka segmentów "za jednym zamachem". Wtedy węzeł końcowy poprzedniego segmentu jest traktowany jako węzeł początkowy kolejnego segmentu.

Czyli kolejny segment ma 3 węzły: 2 kształtu oraz końcowy.

Wynika z tego, że krzywa Beziera składająca się z n segmentów ma zawsze: 4+3*(n-1) węzłów.

Po wybraniu narzędzia Krzywe Beziera 1x kliknij na karcie LPM. Wskazałeś w ten sposób węzeł początkowy. Teraz jest trochę kłopotliwy moment, gdyż musisz wskazać (klikając 1x LPM) pierwszy węzeł kształtu przyszłej krzywej.Krzywe Beziera - prosto i... ładnie

Kłopot polega na tym, że robisz to trochę "na ślepo". Do czasu określenia lokalizacji węzła końcowego segmentu program nie jest w stanie precyzyjnie określić kształtu krzywej. Gdy zdobędziesz trochę doświadczenia będziesz potrafił oszacować gdzie go "postawić".

Nie ma co się przejmować, gdyż korzystając z węzłów kształtu łatwo jest skorygować kształ utworzonej krzywej.

Rozumiem, że 2gie kliknięcie LPM masz już "za sobą". Na ekranie widać na razie przerywane linie kontrolne.

Przesuń kursor w miejsce 3go punktu kształtu i ponownie 1x kliknij LPM. Pojawi się "kawałek" krzywej". Przesuń kursor w miejsce gdzie będzie się znajdował węzeł końcowy segmentu krzywej Beziera. Kliknij (po raz 4ty LPM). Cały segment jest już widoczny.

Tu możesz zakończyć kreślenie krzywej. Zrobisz to klikając PPM, ewentualnie wciskając klawisz Esc.

Jeśli tego nie zrobisz będziesz kreślił kolejny segment czyli kolejne 2 węzły kształtu i węzeł końcowy segmentu.

Po przerwaniu edycji segmentu możesz: rozpocząć rysowanie kolejnej krzywej Beziera lub modyfikować tę "dopiero co" utworzoną.

By zmodyfikować istniejącą krzywą Beziera wybierz ją (1x klik LPM lub obramowanie) a następnie korzystając z uchwytów zmian: kształtu, rotacji czy ścinania możesz zmodyfikować jej kształt.

Zwróć uwagę, że niektóre ustawienia (np. rotacja ze skokiem 45st) w istotny sposób wpływa na próby transformacji krzywej.

Ponownie sugeruję "pobawić się" nieco ustawieniami. Zebrane doświadczenia przydadzą się w przyszłości.

Jeśli jeszcze nie doceniłeś zalet krzywych Beziera spójrz na porównanie dwóch krzywych (najniższa pozycja na rysunku z lewej).

Pierwsze z lewej to krzywa Beziera. Druga to ta sam krzywa jako ciąg linii łamanych. W pierwszym przypadku dwa węzły kształtu. W drugim... nawet nie liczyłem.

Dlatego wolę wariant 1-szy. :)

Linia odręczna

Linia odręczna

Linie odręczne to linie, które są odwzorowaniem ruchu kursora na powierzchni karty.

Najczęściej jest to ślad wywołany ruchem myszy. Jeśli posiadasz inne urządzenie sterujące kursorem (np. piórko czy rysik) również za jego pomocą możesz narysować "odręczną" linię.

Po wybraniu narzędzia Linia odręczna w oknie Właściwości pojawią się domyślne ustawienia linii np. szerokość, kolor, styl, itp.Linia odręczna może mieć różną... postać ;)

Ustaw kursor na karcie w miejscu, gdzie ma zacząć się linia, wciśnij i przytrzymaj LPM. Przesuwając kursor w wybranym kierunku będziesz mógł obserwować rysowanie na karcie linii. Rysowanie linii zostanie zakończone po zwolnieniu LPM.

Jeśli na karcie wybierzesz linię odręczną, możesz w dowolnym momencie użyć uchwytów, aby zmienić jej: rozmiar, kształt lub wykonać obrót linii.

Cechą charakterystyczną dla linii odręcznej jest fakt, iż z reguły składa się ona z wielu, blisko położonych obok siebie węzłów.

By móc je precyzyjnie modyfikować odpowiednio zwiększ skalę powiększenia (zoom) karty.

Klikając PPM na wężle, pojawi się niewielkie dedykowane menu i można węzeł usunąć lub w jego miejscu podzielić linię na dwie odrębne.

Po zastosowaniu odpowiednio dużej skali powiększenia zauważysz, że w odległości 1/2 pomiędzy węzłami widoczna jest niebieska kropka.

To taki wirtualny węzeł, który nazwałem punktem łamania linii.

Jeśli na tym punkcie klikniemy LPM i przemieścimy go zmieni się on w rzeczywisty węzeł. W konsekwencji pierwotny kształt linii odręcznej ulegnie zmianie.

Opis innych narzędzi czy funkcjonalności edytora sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

Inne artykuły o funkcjonalnościach i możliwościach sPlan 8.0 znajdziesz tutaj.

//