FeelElec FY6900 - korekta częstotliwości

FeelElec FY6900-60M - korekta częstotliwości wewnętrznego generatora kwarcowego

FY6900 - korekta czestotliwosciFY6900-60M to podwójny generator (różnych przebiegów, w tym arbitralnych) sterowany cyfrowo z wykorzystaniem technologii DDS. Jest kolejnym modelem generatorów linii FY6x00 firmy FeelElec.

Głównie za sprawą tych wcześniejszych modeli na wielu forach można znaleźć wątki poświęcone tym produktom.

Jedną z poruszanych kwestii jest korekcja i/lub stabilizacja częstotliwości generatora bazowego FY6900. W tym artykule krótko (nie wnikając w istotę) opiszę udostępnioną przez producenta procedurę korekcji częstotliwości wyjściowej generatora.

Korekta częstotliwości - czy i komu to potrzebne?

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie jest jednoznaczna: oczywiście tak! Dla niektórych użytkowników FY6900 (innych modeli również) różnica kilku kiloherców dla dziesiątek megaherców to "żaden problem", ale...

Może zanim sięgnie się po bardziej skomplikowane metody podwyższenia stabilności (tego niniejszy opis nie dotyczy) i korekty częstotliwości generatora warto wykorzystać istniejącą (i udostępnioną przez producenta) procedurę. Zwłaszcza, że jej realizacja zajmuje nie więcej niż 5 minut. Nie liczę tu procesu wygrzania generatora. Ale o tym za chwilę.

Na pierwszym zdjęciu artykułu widocznym jest, że (ustawiona i) generowana przez FY6900-60M częstotliwość 50MHz jest zgodna z tym co "widzi" przyrząd pomiarowy (tu oscyloskop). Niestety - często tak nie jest. Np. ustawiliśmy (tu, na FY6900) 50MHz, a oczytnik/miernik częstotliwości wskazuje (nieco) inną częstotliwość (u mnie: 49,9998MHz).

Który z odczytów jest bardziej wiarygodny musisz ocenić sam. Jeśli uznasz, że urządzeniem "referencyjnym" nie będzie FY6900 i/lub różnica odczytu jest nieznaczna (ew. nieistotna) możesz nic nie robić.

Jeśli jednak chcesz skorygować częstotliwość FY6900 winieneś skorzystać z niżej opisanej procedury.

Procedura korekty częstotliwości FeelElec FY6900

Do jej przeprowadzenia będziesz potrzebował:

 • generatora FY-6900 (wg. informacji dostępnych w Internecie procedura korekcji możliwa jest również dla innych modeli FY6x00),
 • miernik częstotliwości (im dokładniejszy i stabilny tym lepiej). Korzystne byłoby, by można odczytać wartość mierzonej częstotliwości (rzędu kilkudziesieciu MHz) z dokładności co najmniej dzieiątek herców oraz
 • kable pomiarowe (50om) zakończone odpowiednimi wtykami.

Przed przystąpieniem do korekty wygrzej oba przyrządy. Minimum 30 minut. Często odchylenie częstotliwości generatora FY6900 w dużej mierze wynikają z temperatury panującej wewnątrz obudowy przyrządu. Winna być ona kompletna, zgodnie z warunkami przyszłej eksploatacji.

FY6900 - Ważne guziczki ;)Zauważ, że generator został wyposażony w dwa włączniki (wyłączniki):

 • pierwszy (A) znajduje się na tylnej ściance generatora powyżej gniazda zasilającego. W dalszym opisie nazywać go będę "włącznikiem głównym". W instrukcji producenta nazwano go "Power switch",
 • drugi (B) włącznik znajduje się z lewej strony przedniego panelu generatora. W trakcie jego pracy podświetlony jest na czerwono. W instrukcji określono go mianem "Power button". Po włączeniu generatora służy do "uśpienia" urządzenia (wtedy pulsuje czerwonym światłem). Dlatego dalej będę go nazywał przyciskiem "Standby".

Zanim przejdziesz do procedury warto poznać również lokalizację oraz działanie: C - przycisku kanału 1 (CH1), D - gniazda wyjściowego kanału 1 (CH1), E - pokrętła służącemu w tym przypadku do zmiany częstotliwości, F - przycisk wywołujący menu ustawień systemowych, G - przycisk akceptacji. W tym przypadku posłuży on zatwierdzeniu skorygowanej częstotliwości generatora.

FY6900 - kolejne etapy proceduryRealizując procedurę procedurę korekty częstotliwości wykonaj następujące kroki:

 • krok 1 - po około 30 minutowym wygrzewaniu przyrządów połącz kablem pomiarowym miernik częstotliwości z wyjściem CH1 generatora FT6900, wyłącz (na chwilę!) generator FY6900 głównym wyłącznikiem (tym z tyłu),,
 • krok 2 - wciśnij jednocześnie przyciski "Standby (B)" oraz przycisk kanału 1 "(C - CH1) " i przytrzymując oba(!) włącz zasilanie generatora włącznikiem głównym (A) (ten na tylnej ściance)". Nastąpi autotest generatora. Po chwili pojawi się standardowe okno prezentujące parametry kanałów 1 i 2.
  Uwaga: może zdarzyć się, że zamiast okna z parametrami ekran będzie ciemny.
  Zwróć uwagę na przycisk Standby. Najprawdopodobniej pulsuje czerwonym światłem. Oznacza to, że generator jest w trybie uśpienia.
  Wcisnij krótko przycisk Standby. Winien pojawić się ekran (okno) prezentujące parametry kanałów 1 i 2.,
 • krok 3 - sprawdź czy: na ekranie podświetlone jest pierwsze pole w prawym górnym rogu (FREQ) oraz przycisk kanału 1 (C). Następnie pokrętłem zmiany (tu częstotliwości) ustaw wartość częstotliwości na np. 50.000'000MHz. Ta częstotliwość może nie być dostępna dla wszystkich modeli generatora. Wybierz taką jaka jest dostępna dla Twojego egzemparza,
 • krok 4 - wciśnij przycisk menu systemowego (F). Winno ukazać się okno (ekran o nazwie "SYSTEM") dostępnych parametrów systemu,
 • krok 5 - wciśnij przycisk odnoszący się do (najniższej, z prawej) opcji menu systemowego o nazwie "MORE" (F). Spowoduje to przejście do kolejnego ekranu menu opcji systemowych. Ekran ten nosi nazwę "MORE".Niespodzianka - dodatkowa opcja... Na obrazku z prawej przedstawiłem różnice pomiędzy tymi samymi ekranami: w trybie normalnej (standardowej) eksploatacji generatora oraz... dodatkową opcję, która pojawia się po wywołaniu opisanej procedury. Jest nią opcja "OSCI"
 • krok 6 - wybierz zakładkę (OSCI), a następnie obracając pokętłem zmiany (tu częstotliwości (E) częstotliwość mierzona przez zewnętrzny miernik częstotliwości była zgodna z tą ustawioną na generatorze FY6900 podczas kroku 3. Zmiany dokonuj powoli, gdyż w pobliżu punktu gdy różnica jest mała fekty pojawiają się z drobną zwłoką.

Gdy zewnętrzny miernik wskaże oczekiwaną częstotliwość musisz ustawioną korektę zatwierdzić wciskając przycisk akceptacji (zatwierdzenia).

Po zatwierdzeniu wyłącz generator włącznikiem głównym (A). Od tej chwili generator będzie pamiętał wprowadzoną korektę.

Jeśli jednak zapomnisz zatwierdzić i wyłączysz generator za wcześnie, to musisz całą procedurę powtórzyć od nowa. :(

Zaletą opisanej procedury jest fakt, że nie tylko można ją powtórzyć, ale - w odróżnieniu do modyfikacji sprzętowych - nie powoduje utraty gwarancji. :)

Skok do innych projektów zrealizowanych w ramach Warsztatu krótkofalowca

 

//