Slang krótkofalowców

Spis treści

b_150_0_16777215_00_images_headpic_slang.pngSlang krótkofalarski

W okresie, gdy telegrafia była podstawową (jedyną?) emisją w celu skrócenia treści telegramów (bez utraty ich czytelności) ustalono powszechnie obowiązujące skróty. Stosowano je obok, a czasami zamiast obowiązującego kodu Q.

Dziś trudno dociec, które z nich zostały określone przez krótkofalowców, a które przez telegrafistów służb komercyjnych. Faktem jest, że z czasem krótkofalowcy powszechnie wykorzystywali je podczas korespondencji.

Dziś znaczenie telegrafii jest mniejsze, ale poszczególne kody slangu stosowane są nie tylko podczas łączności, ale również podczas zwykłych pogaduszek. A nawet w... tekstach technicznych.

Te z nich, które najczęście są wykorzystywane oznaczono kolorem zielonym .

A

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

AA all after wszystko po...
AB all before wszystko przed...
ABT about około
AC alternating current prąd zmienny
ACCW   nadajnik zasilany prądem zmiennym w anodzie
ADR, ADDS address adres
AER aerial antena
AF   mała częstotliwość
AGN again znów, ponownie
AHD ahead naprzód
AL   (alinea) nowy ustęp, nowa linia
AM amplitude modulation, ante meridiem (łac.) modulacja amplitudy, w odniesieniu do pory dnia: przed południem
ANI any dowolny, każdy
AMP ampere amper
AMMTR ampermeter amperomierz
ALNG along wzdłuż
ANS answer odpowiedź
ANT antenna antena
AS   poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT at o, o godzinie
AUD   słyszalność
AUSSIE   australijski krótkofalowiec
AVC   automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH   do usłyszenia (niem.)
AWS   do widzenia (niem.)
//