Slang krótkofalowców

Spis treści

b_150_0_16777215_00_images_headpic_slang.pngSlang krótkofalarski

W okresie, gdy telegrafia była podstawową (jedyną?) emisją w celu skrócenia treści telegramów (bez utraty ich czytelności) ustalono powszechnie obowiązujące skróty. Stosowano je obok, a czasami zamiast obowiązującego kodu Q.

Dziś trudno dociec, które z nich zostały określone przez krótkofalowców, a które przez telegrafistów służb komercyjnych. Faktem jest, że z czasem krótkofalowcy powszechnie wykorzystywali je podczas korespondencji.

Dziś znaczenie telegrafii jest mniejsze, ale poszczególne kody slangu stosowane są nie tylko podczas łączności, ale również podczas zwykłych pogaduszek. A nawet w... tekstach technicznych.

Te z nich, które najczęście są wykorzystywane oznaczono kolorem zielonym .

A

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

AA all after wszystko po...
AB all before wszystko przed...
ABT about około
AC alternating current prąd zmienny
ACCW   nadajnik zasilany prądem zmiennym w anodzie
ADR, ADDS address adres
AER aerial antena
AF   mała częstotliwość
AGN again znów, ponownie
AHD ahead naprzód
AL   (alinea) nowy ustęp, nowa linia
AM amplitude modulation, ante meridiem (łac.) modulacja amplitudy, w odniesieniu do pory dnia: przed południem
ANI any dowolny, każdy
AMP ampere amper
AMMTR ampermeter amperomierz
ALNG along wzdłuż
ANS answer odpowiedź
ANT antenna antena
AS   poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT at o, o godzinie
AUD   słyszalność
AUSSIE   australijski krótkofalowiec
AVC   automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH   do usłyszenia (niem.)
AWS   do widzenia (niem.)

B

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

BA   wzmacniacz izolujący w nadajniku (separator)
BCI broadcast interference zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL broadcast listener radiosłuchacz
BCP   dużo (franc.)
BCSIN   nadajnik radiofoniczny
BCUS, BECUS because ponieważ
BD bad źle, zły
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BF, BFRE, B4 before przed
BFO beat frequency oscillator generator do odbioru telegrafii
BI   przez, od
BIZ   zajęcie, praca, zawód
BJR   dzień dobry (franc.)
BK break break, przerwa, oddanie głosu
BLO   krótkie spięcie
BLV   ja myślę, przypuszczam
BN   wszystko pomiędzy, dobranoc (franc.), było
BOTTLE   lampa
BRT   doprowadziło
BSR   dobry wieczór (franc.)
BT but ale
BTE   proszę (niem.)
BTR better lepiej
BTWN   pomiędzy
BU buffer separator
BUG bug klucz telegraficzny półautomatyczny
BUK book książka
BURO, BUREAU bureau biuro
BW   fala negatywna
BY by przez, od

C

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

C   tak
CALL call wywoływać, znak wywoławczy
CANS   słuchawki
CB   proszę odpowiedzieć
CC crystal controlled kwarcowy
CFM confirm potwierdzić
CHEERIO   pozdrowienie, cześć, czuwaj!
CK   sprawdzić, liczba słów telegramu
CKT   schemat
CL close wyłączam stację = QRT
CLD called wołał
CLG calling wołający
CMG coming nadchodzący
CN   móc, może
CNT   nie może
CO crystal oscillator generator kwarcowy
C/O care of za pośrednictwem, przez kogoś
CONDX conditions warunki rozchodzenia się dla DX
CONGRATS congratulations gratulacje
COPA   obcowzbudny nadajnik sterowany kwarcem
CQ - wywołanie ogólne
CPY =CPI copy odbierać
CP counterpoise przeciwwaga
CRD card karta (np. QSL)
CTS countries kraje
CUAGN, CUA see you again do następnego spotkania
CUD could mógłbym
CUDNT couldn't nie mogę
CUL see you later do usłyszenia następnym razem
CUM   przychodzi, przyjść
CW continious wave fala ciągła, telegrafia

D

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

D, DWN down w dół, niżej
DA day dzień
DADRO   przestrójcie na nadajnik ..., zacznijcie pracować TX
DADXA   wyłączcie teraz nadajnik ...
DBL double podwójny
DC direct current prąd stały
DCC   podwójny oplot bawełniany na drutach
DCN direction kierunek
DE - różnica, tu, od
DERSO   jeśli dobrze słyszycie nadajnik ..., to zacznijcie korespondencję
DESTN   miejsce przeznaczenia telegramu
DIF difference różnica
DK   dziękuję (niem.)
DKS   dziękuję bardzo
DNT don't nie, nie rób tego
DPE dope  
DR dear drogi (np. Michale)
DSC   podwójny oplot jedwabny na drutach
DSW doswidania (ros.) do widzenia (ros.)
DUNNO don't know nie wiem
DUZ   czynić
DX distant dalekich łączności, odległy, rzadki kraj, duży dystans, duża odległość

E

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

ECO   oscylator sprzęgnięty elektronowo
EL, ELS element, elements element
EM them ich
ENAF enough dosyć
ERE here tu, ty jest
ES and i, oraz
EU Europe Europa
EX ex, former były

F

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

FAN   radiooperator nasłuchowiec
FB fine business doskonale, świetnie, znakomicie
FD frequency doubler podwajacz częstotliwości
FER, FOR, FR for za, dla, ponieważ
FEW few mało
FF   wielkie święto (niem.)
FI   koniec szeregu telegramów
FIX fixed stały
FM from, frequency modulation od, z, modulacja częstotliwości
FONE telephone telefon, fonia, radiotelefonicznie
FREQ,FQ frequency częstotliwość
FRD friend przyjaciel, wspaniały kolega
FREQ   częstotliwość
FRM, FROM from z, od
FWD forward do przodu
FYI for your information do twojej wiadomości

G

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

GA good afternoon, go ahead dzień dobry (po 12, do wieczora), zaczynaj
GANG gang grupa
GB good bye żegnaj, do usłyszenia
GD good day dzień dobry (przed 12)
GE good evening dobry wieczór
GEN generator generator
GESS guess przypuszczam
GG, GNG going idzie
GL good luck powodzenia
GLD glad zadowolony, uradowany
GM good morning dzień dobry (rano)
GMT Greenwich Mean Time czas uniwersalny
GN good night dobranoc
GND ground masa, ziemia, uziemienie
GT   dzień dobry (niem.)
GUD good dobry
GUHOR - nie słychać was, nadawajcie!
GV, GVG give, giving dawać, daje
GY   daję, nadaję

H

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

HAM - krótkofalowiec, nadawca
HANDLE handle nazwisko
HF high frequency wysoka częstotliwość
HI, HA - śmieję się, śmieszne
HLO hallo halo
HP high power duża moc
HPE hope mam nadzieję
HPI happy szczęśliwy
HQ, HDQTRS headquarters zarząd główny
HR here tu, tutaj
HRD heard słyszał
HRO   słyszałem
HRX   szczęśliwie (franc.)
HT high tension (voltage) wysokie napięcie
HUM hum przydźwięk
HV, HVE have mam
HVI heavy ciężki, intensywny
HVNT haven't nie mam
HW how jak? co o tym sądzicie?
HWS   jak jest?
HWSAT how's about that co wy na to?
HZL   serdecznie (niem.)

I

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

I I ja, albo
ICI   tutaj (franc.)
IF if, intermediate frequency jeżeli, częstotliwość pośrednia
II   znak pomyłki i powtórzenia ostatnich grup
IM I am jestem
IN in w
INFO information informacja
INPT, INPUT input moc doprowadzona, moc prądu stałego w anodzie nadajnika
IR   wy
IRPT I repeat powtarzam
IS is jest

K

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

K - proszę nadawać
KC kilocycle kiloherc
KHZ   kiloherc
KLIX clicks kliksy
KMD   kolego (niem.)
KNW know wiedzieć
KOB   kolego (węgier.)
KW kilowatt kilowat
KY key klucz telegraficzny

L

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

LAT latitude szerokość (geogr.)
LB   drogi (niem.)
LDSPKR, LS loudspeaker głośnik
LF low frequency mała częstotliwość
LFT left opuściłem
LID - marny operator telegraficzny
LIS license licencja, posiadacz licencji
LOG   dziennik stacji, korespondencyjny
LONG long długi, długość geograficzna
LKG looking (for) patrząc, czekając, szukając
LOG logbook dziennik stacji
LOTSA lots of dużo
LP long path dłuższą drogą (wokół Ziemi)
LR   ostatnio odebrane
LS   ostatnio nadane
LSN, LSTN listen słuchać
LT low tension (voltage) niskie napięcie
LTR letter list
LW long wire long wire - typ anteny

M

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

MA milliammeter miliamperomierz
MAG magazine czasopismo, magazyn
MC megacycle, Master of Ceremonies megaherc, mistrz ceremonii
MCI   dziękuję (franc.)
MEZ mitteleuropaeische Zeit (niem.) czas środkowo-europejski
MF, MFD microfarad mikrofarad
MGR manager menadżer (wysyłający karty QSL)
MHZ   megaherc
MY, MI my mój
MIKE microfone mikrofon
MILL   maszyna do pisania
MILS milliamperes miliampery
MIN minute minuta
MISD missed zgubić, stracić
MNI many dużo
MNL manual ręczny
MO master oscillator, moment generator sterujący, chwila
MOD modulation modulacja
MOPA   nadajnik obcowzbudny
MSG message informacja, wiadomość do przekazania
MSK - czas moskiewski
MSR   mój panie (franc.)
MST must musisz, muszę
MTR meter metr

N

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

N no nie, nic
NA   dobry wieczór
ND   nic nie da się zrobić
NFT   nie podany czas nadawania
NR near blisko, koło, numer
NIL nothing nic, nie mam już nic do Ciebie
NITE night noc
NG no good :-( niedobrze
NO, NOT no, not nie
NM   nic więcej
NN noon południe (pora dnia)
NPA   neutralizowany wzmacniacz mocy
NR number numer
NVR never nigdy
NW now teraz, zaczynam znów nadawać!

O

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

OB old boy przyjaciel
OC old chap stary kolega
ODX - najdalszy DX
OFT often często
OK all correct OK, w porządku
OM old man stary przyjaciel
ONLI only tylko
OP operator operator, mężczyzna
OPS operators operatorzy
OSC oscilator oscylator
OT old timer stary krótkofalowiec, doświadczony
OUTPUT output moc wyjściowa
OW   małżonka
OWLS   oficjalna stacja o znanej częstotliwości roboczej

P

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

PA power amplifier wzmacniacz mocy
PART part część, częściowo
PDC   czysty prąd stały
PIRATE pirate pirat, nielicencjonowany
PM past meridium popołudniu
PART OK part ok. odebrałem tylko część
PR packet-radio packet-radio, dla (franc.)
PSE please proszę
PSED pleased zadowolony
POB post office box skrzynka, skrytka pocztowa
PP push-pull stopień przeciwsobny
PT point punkt
PWR power moc
PX   wiadomości prasowe

R

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

R right, received odebrałem wszystko, słusznie, znak dziesiętny
RAC rectified ac wyprostowany prąd zmienny (niefiltrowany)
RC rag chewing zbyt długa pogawędka, tzw."żucie szmat"
RCD received odebrać, odebrałem, odebrany
RCTF rectifier prostownik
RCVR, RX receiver odbiornik radiowy
RDI ready gotów
RE concerning to ... co do ...
REFFS   bieg luzem taśmy maszynowego nadawania(......)
RF radio frequency wielka częstotliwość, w.cz.
RFB   odebrałem wasz telegram łatwo ibezbłędnie
RIG rig radiostacja, nadajnik, wyposażenie stacji
RITE write napisz, pisać, proszę o list
RIPPLE ripple tętnienia
RMKS remarks uwagi
ROK   odebrałem wasz telegram bezbłędnie
RPRT, RST report raport
RPT repeat powtórzyć
R SOLID   odebrałem bezbłędnie

S

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

SA say mówią, proszę powiedzieć
SEC second sekunda, drugi
SET set zespół, urządzenie
SEZ   powiedział
SIG, SIGS signal(s) sygnał, sygnały, znaki telegraficzne
SIGN signature podpis
SK silent key koniec nadawania, nieżyjący operator
SKED schelude umówiona łączność
SNOW snow śnieg
SN soon wkrótce
SOS nadaje się jako jeden znak międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa
SRI sorry przepraszam, szkoda
SPK speak mówić (po - język)
SSB single sideband modulacja jednowstęgowa
SSC   jednokrotny oplot jedwabny drutu
STDI steady stały
STICK   ołówek
STN station stacja
SUM some trochę
SURE sure pewny, na pewno
SVC   służba, łączność
SVP   proszę (franc.)
SW switch, short waves wyłącznik, fale krótkie
SWL short wave listener nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej

T

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

TAP tap odczep
TEST test próba, zawody
TFC traffic łączność regularna, przekazanie telegramów
TGTP   oscylator w układzie strojenia anody i siatki
THRU through przez
TIME time czas
TILL, TIL till do
TK take wziąć
TKS, TNX, TKU, TU thanks, thank you dziękuję
TMW, TMR tomorrow jutro
TNT   oscylator z niestrojonym obwodem w anodzie
TO to do, dla
TONITE, 2NITE tonight dziś wieczorem
TOO too także, zbyt, za dużo
TONE tone ton
TOW tawarisz (ros.) towarzysz
TR   tam
TRUB trouble kłopot, utrudnienie
TB tube lampa
TVI television interference zakłócenia TV
TX,XMTR transmitter nadajnik
TXT text tekst
TRX, TEX transceiver transceiver, radionadajnik

U

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

U you ty, wy
UCSEX   proszę o więcej uwagi
UFB very fine business doskonale, nadzwyczaj dobrze
UHF ultra high frequency fale ultrakrótkie
UKW   ultrakrótkofalowiec
UNLIS unlicensed nielicencjonowany
UNSTDI unsteady niestabilny, chwiejny, niestały
UL   wy będziecie
UR your twój, wasz
UP up góra, w górę
UT universal time czas GMT

V

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

V   od (czasami w formule wywoławczej zamiast DE)
VALVE valve (ang.), tube (USA) lampa radiowa
VCI   tu jest (franc.)
VIA via przez, poprzez, za pośrednictwem
VFO   generator przestrajany
VL   wiele
VLN   wielu
VS   was (franc.)
VX   stary druh (franc.)
VV   bardzo
VY very bardzo

W

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

W word słowo
WA word after słowo po ...
WAC   dyplom dla krótkofalowca, który miał połączenie ze wszystkimi kontynentami świata
WARM warm gorąco
WAT, WATSA what, what do you say? co mówisz?
WB word before słowo przed ...
WDH   do usłyszenia
WDS   do zobaczenia (niem.)
WEN when kiedy
WID   z
WT watt wat
WEAK weak słaby
WID with z
WLL, WL will będę
WKD worked pracowałem
WKG working pracuję, pracując z ...
WK, WRK work pracować
WUD would będę (przypuszczalnie)
WVL   długość fali
WW word wide ogólnoświatowy, cały świat
WX weather pogoda

X

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

XCUSE, XCUS excuse przepraszam
XMTR   nadajnik
XQ   pilny telegram służbowy
XTAL XTL crystal kwarc
XYL ex young lady żona, mężatka

Y

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

YES yes tak
YDAY yesterday wczoraj
YET yet jeszcze
YL young lady dziewczyna, kobieta, panna
YR year, your rok, wasz
YSTN your station wasza stacja

Z

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

Z - czas GMT
ZDR zdrastwujtie (ros.) dzień dobry
ZEDDER   krótkofalowiec nowozelandzki

1-99

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

55   powodzenia
73   pozdrowienia
8! (pol.) trzymajmy się
88   ucałowania
99   znikaj, wszystkiego najgorszego
//