Slang krótkofalowców - B

Spis treści

B

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

BA   wzmacniacz izolujący w nadajniku (separator)
BCI broadcast interference zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL broadcast listener radiosłuchacz
BCP   dużo (franc.)
BCSIN   nadajnik radiofoniczny
BCUS, BECUS because ponieważ
BD bad źle, zły
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BF, BFRE, B4 before przed
BFO beat frequency oscillator generator do odbioru telegrafii
BI   przez, od
BIZ   zajęcie, praca, zawód
BJR   dzień dobry (franc.)
BK break break, przerwa, oddanie głosu
BLO   krótkie spięcie
BLV   ja myślę, przypuszczam
BN   wszystko pomiędzy, dobranoc (franc.), było
BOTTLE   lampa
BRT   doprowadziło
BSR   dobry wieczór (franc.)
BT but ale
BTE   proszę (niem.)
BTR better lepiej
BTWN   pomiędzy
BU buffer separator
BUG bug klucz telegraficzny półautomatyczny
BUK book książka
BURO, BUREAU bureau biuro
BW   fala negatywna
BY by przez, od
//