Slang krótkofalowców - L

Spis treści

L

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

LAT latitude szerokość (geogr.)
LB   drogi (niem.)
LDSPKR, LS loudspeaker głośnik
LF low frequency mała częstotliwość
LFT left opuściłem
LID - marny operator telegraficzny
LIS license licencja, posiadacz licencji
LOG   dziennik stacji, korespondencyjny
LONG long długi, długość geograficzna
LKG looking (for) patrząc, czekając, szukając
LOG logbook dziennik stacji
LOTSA lots of dużo
LP long path dłuższą drogą (wokół Ziemi)
LR   ostatnio odebrane
LS   ostatnio nadane
LSN, LSTN listen słuchać
LT low tension (voltage) niskie napięcie
LTR letter list
LW long wire long wire - typ anteny
//