Slang krótkofalowców - M

Spis treści

M

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

MA milliammeter miliamperomierz
MAG magazine czasopismo, magazyn
MC megacycle, Master of Ceremonies megaherc, mistrz ceremonii
MCI   dziękuję (franc.)
MEZ mitteleuropaeische Zeit (niem.) czas środkowo-europejski
MF, MFD microfarad mikrofarad
MGR manager menadżer (wysyłający karty QSL)
MHZ   megaherc
MY, MI my mój
MIKE microfone mikrofon
MILL   maszyna do pisania
MILS milliamperes miliampery
MIN minute minuta
MISD missed zgubić, stracić
MNI many dużo
MNL manual ręczny
MO master oscillator, moment generator sterujący, chwila
MOD modulation modulacja
MOPA   nadajnik obcowzbudny
MSG message informacja, wiadomość do przekazania
MSK - czas moskiewski
MSR   mój panie (franc.)
MST must musisz, muszę
MTR meter metr
//