Slang krótkofalowców - N

Spis treści

N

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

N no nie, nic
NA   dobry wieczór
ND   nic nie da się zrobić
NFT   nie podany czas nadawania
NR near blisko, koło, numer
NIL nothing nic, nie mam już nic do Ciebie
NITE night noc
NG no good :-( niedobrze
NO, NOT no, not nie
NM   nic więcej
NN noon południe (pora dnia)
NPA   neutralizowany wzmacniacz mocy
NR number numer
NVR never nigdy
NW now teraz, zaczynam znów nadawać!
//