Slang krótkofalowców - V

Spis treści

V

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

V   od (czasami w formule wywoławczej zamiast DE)
VALVE valve (ang.), tube (USA) lampa radiowa
VCI   tu jest (franc.)
VIA via przez, poprzez, za pośrednictwem
VFO   generator przestrajany
VL   wiele
VLN   wielu
VS   was (franc.)
VX   stary druh (franc.)
VV   bardzo
VY very bardzo
//