Slang krótkofalowców - W

Spis treści

W

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

W word słowo
WA word after słowo po ...
WAC   dyplom dla krótkofalowca, który miał połączenie ze wszystkimi kontynentami świata
WARM warm gorąco
WAT, WATSA what, what do you say? co mówisz?
WB word before słowo przed ...
WDH   do usłyszenia
WDS   do zobaczenia (niem.)
WEN when kiedy
WID   z
WT watt wat
WEAK weak słaby
WID with z
WLL, WL will będę
WKD worked pracowałem
WKG working pracuję, pracując z ...
WK, WRK work pracować
WUD would będę (przypuszczalnie)
WVL   długość fali
WW word wide ogólnoświatowy, cały świat
WX weather pogoda
//