Slang krótkofalowców - C

Spis treści

C

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

C   tak
CALL call wywoływać, znak wywoławczy
CANS   słuchawki
CB   proszę odpowiedzieć
CC crystal controlled kwarcowy
CFM confirm potwierdzić
CHEERIO   pozdrowienie, cześć, czuwaj!
CK   sprawdzić, liczba słów telegramu
CKT   schemat
CL close wyłączam stację = QRT
CLD called wołał
CLG calling wołający
CMG coming nadchodzący
CN   móc, może
CNT   nie może
CO crystal oscillator generator kwarcowy
C/O care of za pośrednictwem, przez kogoś
CONDX conditions warunki rozchodzenia się dla DX
CONGRATS congratulations gratulacje
COPA   obcowzbudny nadajnik sterowany kwarcem
CQ - wywołanie ogólne
CPY =CPI copy odbierać
CP counterpoise przeciwwaga
CRD card karta (np. QSL)
CTS countries kraje
CUAGN, CUA see you again do następnego spotkania
CUD could mógłbym
CUDNT couldn't nie mogę
CUL see you later do usłyszenia następnym razem
CUM   przychodzi, przyjść
CW continious wave fala ciągła, telegrafia
//