Slang krótkofalowców - F

Spis treści

F

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

FAN   radiooperator nasłuchowiec
FB fine business doskonale, świetnie, znakomicie
FD frequency doubler podwajacz częstotliwości
FER, FOR, FR for za, dla, ponieważ
FEW few mało
FF   wielkie święto (niem.)
FI   koniec szeregu telegramów
FIX fixed stały
FM from, frequency modulation od, z, modulacja częstotliwości
FONE telephone telefon, fonia, radiotelefonicznie
FREQ,FQ frequency częstotliwość
FRD friend przyjaciel, wspaniały kolega
FREQ   częstotliwość
FRM, FROM from z, od
FWD forward do przodu
FYI for your information do twojej wiadomości
//