Slang krótkofalowców - H

Spis treści

H

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

HAM - krótkofalowiec, nadawca
HANDLE handle nazwisko
HF high frequency wysoka częstotliwość
HI, HA - śmieję się, śmieszne
HLO hallo halo
HP high power duża moc
HPE hope mam nadzieję
HPI happy szczęśliwy
HQ, HDQTRS headquarters zarząd główny
HR here tu, tutaj
HRD heard słyszał
HRO   słyszałem
HRX   szczęśliwie (franc.)
HT high tension (voltage) wysokie napięcie
HUM hum przydźwięk
HV, HVE have mam
HVI heavy ciężki, intensywny
HVNT haven't nie mam
HW how jak? co o tym sądzicie?
HWS   jak jest?
HWSAT how's about that co wy na to?
HZL   serdecznie (niem.)
//