Slang krótkofalowców - I

Spis treści

I

- wykaz odpowiednich kodów slangu zamieszczony jest w tabeli poniżej.

I I ja, albo
ICI   tutaj (franc.)
IF if, intermediate frequency jeżeli, częstotliwość pośrednia
II   znak pomyłki i powtórzenia ostatnich grup
IM I am jestem
IN in w
INFO information informacja
INPT, INPUT input moc doprowadzona, moc prądu stałego w anodzie nadajnika
IR   wy
IRPT I repeat powtarzam
IS is jest
//