Cyrylica pod Wine - Środowisko znakowe

Spis treści

Środowisko znakowe

By sprawdzić jak zostały ustawione (w momencie instalacji) parametry naszego systemu należy w oknie terminala wpisać komende:

~ $ locale

która wylistuje "lokalizację" środowiska:

LANG=pl_PL.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="pl_PL.UTF-8"
LC_NUMERIC=pl_PL.UTF-8
LC_TIME=pl_PL.UTF-8
LC_COLLATE="pl_PL.UTF-8"
LC_MONETARY=pl_PL.UTF-8
LC_MESSAGES="pl_PL.UTF-8"
LC_PAPER=pl_PL.UTF-8
LC_NAME=pl_PL.UTF-8
LC_ADDRESS=pl_PL.UTF-8
LC_TELEPHONE=pl_PL.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pl_PL.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pl_PL.UTF-8
LC_ALL=
~ $

Jak widać domyślnym językiem jest polski (identyfikator: pl_PL), z kodowaniem zgodnym ze standardem UTF-8.

Powstaje pytanie: czy mamy zainstalowaną lokalizację rosyjską. Można to sprawdzić wydając komendę (niestety wylistuje ona wszystkie zainstalowane w systemie lokalizacje, np. dla języka angielskiego):

~ $ locale -a

ale ja wole wersję zawężoną (do szukanego języka):

~ $ locale -a | grep ru_

która wylistuje zainstalowane lokalizacje dla języka rosyjskiego (u mnie):

ru_RU.utf8
ru_UA.utf8
~ $

Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie systemy kodowania znaków dostępne w systemie dla wybranego języka (w przykładzie rosyjskiego, dla inne należu zmienić identyfikator "ru_" na ten wybrany przez siebie):

~ $ less /usr/share/i18n/SUPPORTED | grep ru_

która wylistuje dostępne systemy kodowania znaków dla (tu) języka rosyjskiego (lub innego wybranego):

ru_RU.UTF-8 UTF-8
ru_RU.KOI8-R KOI8-R
ru_RU ISO-8859-5
ru_RU.CP1251 CP1251
ru_UA.UTF-8 UTF-8
ru_UA KOI8-U
~ $

Zwróć uwagę na fakt, że jeden język może dysponować kilkoma systemami kodowania znaków. Dotyczy to również języka polskiego. Winieneś wybrać właściwy system.

Jeśli jednak nie mamy zainstalowanej lokalizacji dla języka rosyjskiego musimy ją dodać do systemu wydając komende:

sudo dpkg-reconfigure locales

KOnfiguracja lokalizacjiPo monicie o hasło użytkownika w terminalu zostanie wyświetlone (uporządkowane alfabetycznie wg. identyfikatorów) okno konfiguracyjne lokalizacji. Należy znaleźć pozycje właściwą dla języka rosyjskiego (id: ru_) oraz wybrać kraj , a także właściwy system kodowania. Po upewnieniu się, że dokonaliśmy właściwego wyboru należy zaznaczyć pozycję "OK" i zatwierdzić ją klawiszem "Enter".

Proces jest odwracalny, więc w przypadku pomyłki należy odznaczyć błędnie wybraną lokalizację, wskazać właściwą i ponowić proces zakończenia konfiguracji.

//