SL6 - Okno programu - Linia komend

Spis treści

Okno roboczePatrząc od góry prezentowanego okna widoczne są:

Linia komend, a w niej następujące zakładki:

 1. File, czyli operacje na plikach, choć nie tylko. Znajdziemy tu:
  • Nowy (New) - (pamiętaj: nowy projekt, do utworzenia nowej płytki w ramach tego samego projektu (pliku) trzeba wykonać inną operację. O tym za chwilę (jest w opisie zagadnienia nazwy pliku)),
  • Otwórz (Open) - pliki zapisane w formatach: lay i lay6. Próby w czytania innych plików kończą się błędem,
  • Zapisz (Save) - zapisanie pliku projektu(!). Obecnie plik *.lay6 może zawierać więcej niż 1 "rysunek" płytki. Jeśli plik nie był jeszcze zapisany to pojawi się okno wyboru miejsca zapisu i nazwy pliku,
   Uwaga: jeśli plik zostanie zapisany w formacie *.lay6, a niechcący (lub celowo) z rozszerzenia zostanie usunięta liczba "6" to nie zostanie on prawidłowo rozpoznany przez Sprint-Layout,
  • Zapisz jako... (Save as...) - nawet dla plików już zapisanych pojawia się okno wyboru miejsca zapisu i nazwy pliku (uwaga: jw.),
  • Zapisz jako makro (Save as macro) - operacja przewidziana do zapisywania elementów bibliotecznych. Doskonała rzecz. Nie tylko pozwala projektować komponenty, ale... można zapisać tak całe moduły, które następnie "wkleja się" w płytkę. Program traktuje je jak pojedyńczy element, ale dzięki rozbudowanym możliwościom edycyjnym możemy robić co zechcemy. Prosto i szybko. Doskonałe. Temu trzeba poświęcić odrębny artykuł.
   Uwaga: makra utworzone przez SL6 nie są prawidłowo interpretowane przez wcześniejsze wersje programu!,
  • Autozapis (Autosave ) - kliknięcie tej pozycji przenosi do Panelu konfiguracyjnego (General settings) i pozwala na ustawienie: czy i co jaki czas ma następować zapis projektu (w pliku *.bak),
  • Import plików Gerbera (Gerber-Import) - też bardzo przydatna rzecz, choć nie należy się nastawiać, że wszystko zrobi za nas. Też materiał na osobny artykuł,
  • Eksport (Export) - specjalnie na obrazku obok rozwinąłem listę tego co kryje się pod tą pozycją. IMO jest ona bardzo użyteczna, gdyż pozwala wytworzyć nie tylko pliki "produkcyjne", ale i te potrzebne do prezentacji naszych projektów. Też zostanie osobno omówiony,
  • Katalogi (Directories) - również w tym przypadku kliknięcie tej pozycji przenosi do Panelu konfiguracyjnego (General settings) i pozwala na ustawienie domyślnych (dla SL6) katalogów katalogów roboczych (working directories) służących wyłącznie tylko do przechowywania naszych projektów,
  • Ustawienia drukarki (Printer Setup) - kliknięcie tej pozycji otwiera standardowy Panel drukowania,
  • Drukuj... (Print...) - można by powiedzieć: służy do drukowania. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno z taką ilością: możliwości, ustawień, kombinacji konfiguracyjnych, że trzeba dodać: drukowania na wszelkie sposoby! Tu również nie obędzie się bez odrębnego artykułu,
  • Kolejna pozycja to lista (maksymalnie 4 pozycje) ostatnio otwieranych plików. Ostatnio otwierany na pozycji 1szej,
  • Wyjście (Exit) - zakończenie pracy SL6. Jeśli efekty naszej pracy nie zostały zapisane przed zamknięciem programu pojawi się pytanie czy je zapisać. Użyteczna rzecz! :)

 

//