SL6 - Powiązania

Spis treści

Mt_ignore:Dzięki funkcji "Powiązania" (Connections) można określić powiązania (połączenia) pomiędzy poszczególnymi padami (lub magistralami, szynami) układu.

Specjalnie nie używam dla tej funkcji określenia "połączenia", bo to określenie pozostawiam do innych zastosowań. Powiązania zawsze są:

  • pomiędzy dwoma padami,
  • liniami prostymi.

PowiązaniaPowiązania, wyświetlane są jako cienkie rozciągliwe linie. Są również pomocne dla określenia odpowiedniej pozycji komponentów. W trakcie przesuwania elementów na płytce powiązania między padami zachowują się jakby były z gumy. Wykorzystuje się je również do szacowania optymalnych dróg prowadzenia ścieżek. W celu eliminacji krzyżowania się ścieżek lub odcinania dostępu do niezbędnych szyn czy obszarów.

Finalnie pozwalają orientować się co to trasy jaką należy poprowadzić ścieżkę.

Funkcja ta jest również niezbędna i wykorzystywana przez zintegrowany z SL autoruter tworzący ścieżki pomiędzy padami. Jeśli chcesz z niego skorzystać - nie zapomnij stworzyć powiązań.

Nie musisz od razu robić wszystkich. Można to wykonywać sukcesywnie. Etapami.

Chcąc stworzyć powiązanie pomiędzy padami na płytce należy:

  • kliknąć ikonę funkcji "Powiązania". Kształt kursora nad oknem roboczym ulega zmianie,
  • kliknąć LPM pierwszy pad, któremu chce przypisać powiązanie. Przemieszczając kursor od klikniętego padu za kursorem podąża cienka, żółta przerywana linia.
    Gdy kursor znajdzie się nad drugim padem zostanie on podświetlony kolorem zaznaczenia.
  • Kliknij LPM drugi pad powiązany z pierwszym. W miejsce zółtej linii pojawi się biała linia łącząca oba pady. Można wskazać kolejny pad do powiązania. Może to być pad z niczym nie powiązany lub pad, do którego już są powiązania.

Proces dowiązywania padów kończymu klikając prawym przyciskiem myszy (PPM) lub wciskając klawisz Esc. Jeśli klikniemy PPM lub wciśniemy klawisz Esc zanim skończyliśmy kreślić powiązanie zostanie ono odrzucone.

//