SL6 - Powiązania - Automatyczne usuwanie połączeń

Spis treści

Automatyczne usuwanie połączeń
Automatyczne usuwanie powiązań...

Ciekawą funkcją jest usuwanie powiązań "nadmiarowych". Przez takie należy rozumieć powiązania padów, które zostały już połączone ścieżkami.
Program jest w stanie określić, czy dwa pady zostały już połączone czy też nie.

Dzięki temu możliwe jest automatyczne usunięcie powiązań pomiędzy połączonymi już padami. Wywołaj funkcję: "Usuń powiązania (rubberbands)" (Remove connectons (rubberbands)) z menu "Dodatki" (Extensions) lub skorzystaj z odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi.

Funkcja ta analizuje każde powiązanie i usuwa te, dla których zostało już ustanowione połączenie np. poprzez poprowadzenie ścieżek. W analizie tej brane są pod uwagę również przelotki (dla płytek dwustronnych). Na zakończenie na ekranie pojawia się informacja o ilości powiązań usuniętych i tych, które pozostały jeszcze w układzie.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

 

 

 

 

 

//