SL6 - Wprowadzenie

Jedną z najczęściej wykonywanych czynności w warsztacie radioamatora czy krótkofalowca jest zaprojektowanie i wykonanie płytek drukowanych (PCB). Dawniej płytki rysowano na papierze milimetrowym. Obecnie korzysta się z programów - edytorów PCB. Jednym z nich jest jest produkt firmy ABACOM o nazwie Sprint-Layout 6.0.

Postaram się po kolei przedstawić zagadnienia związane z edycją płytek drukowanych (PCB) w SL6. W treści będzie wiele obrazów, a tekst będzie do nich nawiązywał. Szczegółowemu omówieniu (niemal) każdego z: modułów, komend, funkcji, operacji czy ikon programu zostanie poświęcony odrębny artykuł. 

Używam Sprint-Layout 6.0 od kilku lat i mimo to... niemal codziennie odkrywam nowe możliwości. Używam i nie żałuję. :)

SL jest prostym w użyciu edytorem (o rozbudowanych możliwościach) płytek PCB: jedno-, dwu-, a nawet wielowarstwowych (do 4 warstw miedzi). Prostym: w nauce, logice wspóldziałania jego modułów.

Z drugiej strony daje do dyspozycji bogaty zestaw: narzędzi, funkcji, operacji na edytowanych elementach, zestaw kreatorów i bibliotek, itd. niezbędnych do projektowania płytek. Nie nakłada na użytkownika istotnych ograniczeń, bo za takie trudno uznać: 4 warstwy miedzi, 2 nadruku, 1 opisową oraz rozmiar płytek 50x50cm. Pozwala projektować (w różnym układzie i konfiguracji): pady, ścieżki, obszary, wielokąty, itd. Zapewnia też pełną kontrolę nad projektem.

Możliwości...

SL niezależnie dla górnej i dolnej powierzchni PCB operuje obrazem tak warstw miedzi, jak opisowych (silkscreen). Dodatkowo oferuje dodatkową warstwę konturu (kształtu) płytki, ewentualnie wycięć wewnątrz płytki. Każdą z warstw można wyświetlić lub ukryć w dowolnej chwili.

Zawarte w programie biblioteki elementów (makra) już przy pierwszym uruchomieniu programu pozwalają na korzystanie z wielu standardowych komponentów. Komponenty umieszczane są na płytce metodą „weź i upuść” (drag&drop). Jeśli jakiegoś brakuje nic nie stoi na przeszkodzie by go (w prosty sposób) stworzyć i zapisać.

Istotne parametry związane z edycją płytki, takie jak np. szerokość ścieżek, wielkość pól lutowniczych, ustawienia siatki, itp. są czytelnie prezentowane w oknie roboczym programu. Istniejący mechanizm przyciągania do siatki węzłów edytowanych elementów korzystnie wpływa na komfort pracy z projektem. Ale dla większej elastyczności w projektowaniu można go wyłączyć.

Wprowadzane zmiany są natychmiast widoczne na ekranie, przez co można na bieżąco oceniać osiągnięte efekty. Paleta funkcji edytorski nie sprowadza się jedynie do: kopiuj, wytnij czy wklej. Pozwala również na: wykonywanie obrotów elementów i ich grup, lustrzanych odbić, wyrównywanie. I wiele innych, dostępnych z reguły w produktach o dużym zaawansowaniu.

Program zawiera prosty, zintegrowany autorouter połączeń, który pozwoli połączyć pojedyncze punkty elementów czy też ścieżek. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie daje on możliwości automatycznego wygenerowania ścieżek i połączeń dla całej płytki

Reaktywacja...Widok „fotograficzny” pozwala ocenić wygląd wyprodukowanej płytki. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do lokalizacji typowych błędów jak np. odwrócone teksty czy komponenty na niewłaściwej warstwie. Rozbudowane i wygodne opcje drukowania pozwolą w łatwy sposób wydrukować: obraz płytki, rozkładu komponentów na papierze czy folii.

Obraz projektu można wyeksportować do plików w formatach: BMP, GIF czy JPG. SL pozwala wczytać i wyeksportować pliki Gerber. Ale również generuje pliki Excellon umożliwiające przygotowanie materiałów niezbędnych do profesjonalnej produkcji. Zmodyfikowano w wersji 6. sposób generowania wszystkich niezbędnych danych i wyeksportowanie plików HPGL (plt). Pliki te można wykorzystać do sterowania własnych urządzeń frezujących typu CNC.

Możliwość wczytania plików zawierających bitmapy pozwala na tworzenie plików projektowych w oparciu o skany czy fotografie gotowych produktów. Wykorzystuję to do "odmłodzenia" technologii moich własnych projektów.

To tyle na razie jeśli chodzi o pracę z programem Sprint-Layout 6.0. Jeśli jesteś zainteresowany tym co jeszcze udało mi się zrobić z lutownicą w ręku zapraszam do Warsztatu krótkofalowca.

//