SL6 - Siatka

Spis treści

Siatka (grid)

Siatka (grid) w SL6.0 to całkiem niezłe narzędzie. Jakkolwiek jest nieruchoma, to jak za chwilę się okaże jest "bardzo elastyczna"

Standardowo wyświetla się w oknie roboczym. Możliwe jest jednak jej ukrycie. Analizując jej możliwości konfiguracyjne oraz rolę jaką ogrywa (nie tylko orientacji w oknie roboczym) to trzeba przyznać, że trudno przecenić jej znaczenie.

Style siatki...Zauważ:
ukrycie siatki nie wyłącza funkcji przyciągania do niej. Pozostanie nadal aktywna.

Wybierając odpowiednią opcję w podmenu siatki (Grid style) możemy wyświetlić ją jako zbiór linii lub kropek.

Wyróżnienie linii

Domyślnie (zależne to jest od wartości ustawionej w pozycji "Subdivision") co 10ta linia siatki wyświetlana jest  pogrubiona w stosunku do pozostałych. To wyróżnienie pozwala na lepszą orientacje "w terenie". W tym podmenu możesz zmodyfikować lub zdeaktywować tę funkcjonalność. 

//