SL6 - Komponenty - Modyfikacja komponentu

Spis treści

Edycja komponentu...Modyfikacja komponentu

Wywołując okno dialogowe komponentu (dwukrotny klik LPM komponentu lub klik PPM i wybranie pozycji "Component...") możesz zmodyfikować jego dane. Istnieje jednak duża różnica pomiędzy wywołaniem okna dialogowego (wizualnie nie różnią się niczym) komponentu poprzez kliknięcie:

  • komponentu znajdującego się w bibliotece - tu edycja dotyczy danych "predefiniowanych" przypisywanych każdemu komponentowi "na dzień dobry" w chwili umieszczania go na płytce,
  • a komponentu już umieszczonego na płytce - tu edycja dotyczy danych wyłącznie elementów (komponentów) zaznaczonych. Można wybrać kilka komponentów i zmienić ich parametry. Jeśli zajdzie taka sytuacja program wyświetli okno z pytaniem, czy zmiany mają zostać wprowadzone dla wszystkich zaznaczonych elementów. Odpowiedź twierdząca spowoduje wprowadzenie zmian np. wysokości tekstu czy rodzaju padów, itp.
//