SL6 - Komponenty - Lista komponentów

Spis treści

Lista komponentów...Lista komponentów

Jeśli wykorzystujesz w SL komponenty możesz tworzyć ich listy. Na liście nie będą uwzględnione te składniki, które nie są komponentami.

By wyświetlić listę komponentów należy kliknąć aktywator listy na pasku narzędzi. Spowoduje to wyświetlenie po prawej stronie okna roboczego listy komponentów posortowanej alfabetycznie (ID, wartość). Pola ID i wartości komponentu zawsze są wyświetlane.

W pierwszej kolejności zostaną wyświetlone te komponenty, które mają puste: ID i/lub wartości (Value). Wyświetlanie pozostałych parametrów w liście może być "sterowane ręcznie" (odpowiednie markery poniżej listy) przez użytkownika.

Kliknięcie komponentu na płytce spowoduje podświetlenie jego pozycji na liście. I odwrotnie: kliknięcie wiersza danego komponentu na liście spowoduje automatyczne jego zaznaczenie na płytce.

Pozycję na liście komponentów można edytować bezpośrednio (jedno kliknięcie pozycji, u mnie nie następuje automatyczne przesortowanie listy komponentów) lub poprzez okno dialogowe (dwukrotne kliknięcie pozycji listy. Lista po zatwierdzeniu wartości z okna dialogowego automatycznie jest sortowana od nowa).

Może się zdarzyć, że szerokość pozycji danych komponentu uniemożliwia ich jednoczesne wyświetlanie. W takim przypadku pojawi się w dolnej części okna listy komponentów poziomy suwak.

Szerokość okna wyświetlania listy komponentów można ustawić poprzez:

  • kliknięcie strzałki pod oknem listy komponentów. Automatycznie szerokość pola zostanie ustawiona tak, by zostały wyświetlone wszystkie zaznaczone parametry komponentu. Nawet puste,
  • najechanie kursorem na lewą krawędź okna listy komponentów (kursor zmieni się w podwójną strzałkę). Wciśnij LPM, przytrzymaj go i przesuń krawędź w lewo, by uzyskać oczekiwane pole widoczności listy komponentów.

 

//