SL6 - Komponenty - Dane Pick+Place

Spis treści

Dane Pick+Place...Dane Pick+Place

Jak już wspomniałem opis (dane) komponentu może zawierać również dane związane z procesem automatycznego montażu SMT. Nie korzystam z nich, gdyż (do tej pory) wszystkie płytki wykonywałem sam, w domu.

Ale warto wiedzieć, że te dane są, do czego służą i jak je można wykorzystać. Choć najczęściej wykorzystywane są tylko w odniesieniu do elementów SMD.

Zaznaczenie markera "Użyj danych pick+Place" (Use Pick+Place Data) spowoduje, że wewnątrz komponentu pojawi się mały, biały krzyżyk. Obecność tego krzyżyka wskazuje, że dla danego komponentu używane są dane "Pick+Place".

Do tej grupy danych zaliczamy: obrót, obudowa (typ i rodzaj), centrum komponentu. Każdą z nich możesz edytować (zmieniać wartości) po wywołaniu okna dialogowego komponentu i kliknięciu przycisku "Pokaż dane Pick&" (Show Pick+Place Data).

Obrót (Rotation)

W tym miejscu możesz zdefiniować orientację elementu na płytce (layout). Obrót (rotacja) określa kąt, o jaki zostanie obrócony przez ramię podajnika element przed położeniem go na płytce. Wartość kąta wynosi 0 (zero), gdy element jest ustawione pionowo, a "pin1" lub "+" znajduje się na górze. Ta wartość kąta obrotu nie zależy od warstwy (strony płytki), na której zostanie położony element. Jeśli kąt obrotu komponentu jest inny komponent jego położenie (obrót) zależy od strony płyty, na której jest umieszczany. Komponenty na górnej warstwie (C1) będą obracane w lewo. Na dolnej (C2) - w prawo. Reasumując, jeśli obrót elementu został określony prawidłowo, SL może stworzyć plik umożliwiający prawidłowe sterowanie urządzenie lokującym elementy na płytce.

Obudowa (package)

Tutaj można edytować użyty rodzaj i/lub typ obudowy zastosowanego elementu wpisując np. "DIL14" lub "0204_MET". Jednak nie zawsze te dane są potrzebne. Ja wykorzystuję je do tworzenia list komponentów potrzebnych do budowy urządzenia.

Środek (Centrum)

Środek określa (dla automatu montażu SMT) pozycję środka elementu podczas jego lokowania na płytce. Zwykle "środek" jest położony dokładnie w środku geometrycznym elementu. Można jednak zmodyfikować następujące parametry określające jego położenie:

  • centrum metalizacji (Copper Center) - SL ustawia środek na centrum wyimaginowanego prostokąta wokół wszystkich padów (pól) SMD komponentu,
  • centrum sitodruku (Center Silkscreen) - SL ustawia środek na centrum wyimaginowanego prostokąta obszaru zajmowanego przez wszystkie elementy komponentu w warstwie sitodruku,
  • centrum: metalizacji i sitodruku (Center Copper+Silk) - kombinacja obu, wyżej wymienionych definicji "środka". SL ustawia środek na centrum wyimaginowanego prostokąta obszaru metalizacji i sitodruku zajmowanego przez wszystkie elementy komponentu.

Przesunięcie X/Y (X/Y-offset)

Dla elementów o złożonych kształtach (np. asymetrycznych) może być konieczne określenie przesunięcia rzeczywistego środka względem tego, który wynika z jego geometrii.Wciśnięcie przycisku 0/0 Ustawia przesunięcie na wartości zerowe, czyli go "resetuje".

//