sPlan 8.0 - komponenty typu Rodzic-Potomek - Wyróżnienie komponentów kolorem

Spis treści

Wyróżnienie kolorem komponentów typu Rodzic-Potomek

Kolorowanie wyłączonesPlan dysponuje narzędziem, który w prosty i skuteczny sposób pozwala zorientować się o statusie i roli składników komponentu złożonego.

W sPlan można wyróżnić kolorem wszystkie komponenty typu Rodzic-Potomek. Zdecydowanie ułatwia to zlokalizowanie na schemacie komponentów tego typu.Klik i... wszystko jasne!

Już na pierwszy rzut oka można ustalić, którzy Potomkowie przypisani są to konkretnych Rodziców.

Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, użyj tego przycisku w górnym pasku narzędzi sPlan (na rysunku wyróżniony ramką).

Wszyscy Rodzice mają niebieskie tło. Z kolei wszyscy Potomkowie mają jasnoczerwone tło.

Jeśli zaznaczysz (wybierzesz poprzez kliknięcie na nim) Rodzica (lub Potomka) to wszystkie komponenty stanowiące składnik tej struktury zostaną wyróżnione: kolor tła stanie się intensywniejszy. Odpowiednio: Rodzic – niebieski, Potomek – jasnoczerwony.

Drobna rzecz, a cieszy! :)

Komponent typu Rodzic-Potomek jako element biblioteki

Symbol konkretnego komponentu złożonego (typ Rodzic-Potomek) w oknie wyboru aktywnej biblioteki przedstawiany jest wyłącznie za pomocą symbolu elementu związanego z przypisanym Rodzicem.

Składnik, który został zapisany w bibliotece jako element złożony (Rodzic-Potomek) łatwo poznać. W prawym, dolnym rogu widać niewielki trójkąt.

Po najechaniu kursorem na ten trójkąt nastąpi rozwinięcie prezentacji pełnej struktury tego komponentu. Z kolei po skopiowaniu tego komponentu na kartę projektu nastąpi „rozwinięcie” komponentu do pełnej postaci (wraz z Potomkami) i przypisanymi do nich wyprowadzeniami (końcówkami).

Istotnym szczegółem jest to, że poszczególne elementy komponentu tego typu można niezależnie przemieszczać w obrębie karty i projektu.

Kopiowanie komponentu złożonegoKopiowanie na kartę komponentu złożonego odbywa się tak samo jak komponentu "płaskiego". W oknie wyboru komponentów wybierz wybierz symbol Rodzica komponentu (bo tylko on jest tam widoczny).

Przenosząc go (metodą uchwyć i upuść) na kartę przeniesiesz również wszystkich jego Potomków.

Jeśli stworzyłeś własny komponent typu Rodzic-Potomek – zaznacz go CAŁEGO(!) i kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję: „Skopiuj wybrany komponent (z Potomkami) do biblioteki”.

Do biblioteki zostanie dodany cały komponent, ale w oknie wyboru komponentów widoczny jest tylko symbol Rodzica. Zwróć uwagę na to, że symbol Rodzica w prawym, dolnym rogu ma (musi mieć!) mały trójkąt.

Po najechaniu na niego kursorem po prawej stronie symbolu Rodzica zostaną wyświetlone wszystkie powiązane z nim elementy komponentu (Potomkowie).

Uwaga: jeśli wybierzesz pojedynczy składnik komponentu złożonego (obojętnie: Rodzica czy Potomka) - zostanie on wyróżniony.

Po kliknięciu na wyróżnionym elemencie prawym przyciskiem myszy na dole okna będzie widoczna opcja: „Skopiuj zaznaczony komponent do biblioteki”.

Po wybraniu tej opcji do biblioteki zostanie skopiowany jedynie(!) zaznaczony element jako komponent „płaski”. Bez względu na to czy w komponencie złożonym pełnił funkcję Rodzica czy Potomka.

Co stanie się, gdy zaznaczymy jednocześnie (w całości) kilka komponentów typu Rodzic-Potomek i skopiujemy je do biblioteki?

Okazuje się, że każdy z komponentów (osobno!) zostanie skopiowany do biblioteki wraz ze wszystkimi Potomkami i ich własnościami.Jednoczesne kopiowanie do biblioteki wielu złożonych komponentów

IMO bardzo użyteczna funkcja przy "masowym" tworzeniu złożonych komponentów.

Ale pamiętaj: jeśli w którymkolwiek z komponentów złożonych pominiesz którykolwiek z jego składników kopiowanie może dać zaskakujący efekt. Np. taki jak opisany powyżej w kolorze czerwonym.

//