Oscyloskop UTD2052CEX - Kanały Y

Spis treści

Kanały odchylania pionowego - CH1 i CH2

Gniazda wejścioweW prawej, dolnej części panelu czołowego oscyloskopu umieszczone są gniazda BNC, z których dwa opisano jako CH1 i CH2.

W podstawowym trybie pracy oscyloskopu (nazwanego też trybem YT) doprowadzenie sygnału (napięcia) do któregokolwiek z gniazd spowoduje pojawienie się na ekranie wykresu, którego amplituda (oś Y) będzie proporcjonalna do doprowadzonego napięcia.

Natomiast podziałka na osi poziomej (oś X) odwzorowuje jednostki czasu (T). Stąd nazwa tego trybu: YT.

Drugim jest tryb XY, w którym oś pozioma X reprezentuje napięcie kanału CH1, natomiast oś pionowa Y napięcie kanału CH2 (odpowiednie oznaczenia znajdują się również po lewej stronie każdego z gniazd pomiarowych CH1 i CH2).

Zanim omówimy poszczególne zagadnienia związane z ustawieniami oscyloskopu warto wiedzieć, że UTD2052CEX wyposażony jest w tzw. tryb AUTO.

AUTO + SET TO ZEROBy z niego skorzystać należy:

 1. podłączyć sondę pomiarową do gniazda wejściowego CH1 (lub CH2) a następnie do źródła badanego przebiegu (obwodu),
 2. wcisnąć przycisk AUTO.

 

Opisując kompensację sond wspominałem, że funkcja AUTO kasuje przesunięcia na osi pionowej jak i poziomej i jest zbliżona do wciśnięcia przycisku "SET TO ZERO".

Jednak bardzo ciekawy efekt uzyskamy, gdy do obu gniazd doprowadzimy sygnały zmienne w czasie i kolejno wciśniemy przyciski "AUTO", a następnie "SET TO ZERO". IMO pożyteczna możliwość! Dla każdego z kanałów możesz niezależnie zmieniać ustawienia dla toru odchylania pionowego, regulując odpowiednimi pokrętłami poszczególnych torów.

 

Tor Y (odchylania pionowego)Tor Y

Oba kanały: CH1 i CH2 są identyczne toteż omawiając jeden z nich poznajemy funkcje obu. Musisz pamiętać, że każdy tor ma swoje niezależne menu. I każde z nich musisz ustawiać oddzielnie. W prawym górnym rogu wyświetlacza widoczny jest symbol ostatnio wciśniętego przycisku funkcyjnego.

Jeśli chcemy zmienić ustawienia toru Y (czyli odchylania pionowego) dla kanału CH1 to musimy wcisnąć klawisz CH1. I odpowiednio dla kanału CH2.

Na panelu czołowym moduł odchylania pionowego (tor Y) obejmuje :

 • przyciski: CH1 i CH2, które wyłączają lub włączają (odpowiednio) kanał CH1 lub CH2. Przycisk aktywnego kanału zostaje podświetlony. W lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest status kanału.
 • pokrętło "POSITION" służące do przesuwania (w górę lub dół) obrazu badanego przebiegu. Marker kanału przemieszcza się wskazując na poziom linii bazowej,
 • pokrętło "VOLTS/DIV" służące do zmiany czułości toru YW menu kanału CH1 w pozycji "Volts/Div" można wybrać sposób w jaki zmieniać się będzie czułość:
  • skokowo (Coarse) czyli w szeregu 1 - 2 - 5 (x10V, x1V, x100mV, x10mV, x1mV, maks. to 20V/dz., min. 1mV, z ograniczeniem pasma Bw, bez ograniczenia x5mV) lub
  • płynnie (Fine) czyli co x0,01 ustawianej wartości. 
 • dwa przyciski: "CH1" i "CH2" (przycisk "MATH" chwilowo pominiemy).Ekran

Zwróć uwagę, że zwiększanie czułości następuje w wyniku obrotu pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Osiągniecie granicy zakresu sygnalizowane jest pojawieniem się na ekranie komunikatu: "Operation at limit".

Rzeczywistą wartość czułości możesz odczytać w lewym dolnym rogu ekranu. Dla każdego kanału osobno.

Istotnym pytaniem było jaka jest rzeczywista szerokość pasma przenoszonego przez tor Y oscyloskopu?

By nie być zaskoczonym w trakcie pomiarów  postanowiłem sprawdzić dwie kwestie:

 • szybkość narastania zboczy (wykorzystałem generator FEPG wg. schematu Alana (W2AEW) oraz
 • maksymalną częstotliwość sygnału jaka zostanie (IMO) poprawnie odwzorowana na ekranie oscyloskopu. W tym celu zbudowałem płytkę (moduł QCO) wyposażoną w gniazdo DIL14 (umożliwiającą szybkie podłączanie zintegrowanych generatorów kwarcowych w obudowach DIL8/DIL14), zintegrowaną z zasilaczem (3,3V/5V) i gniazdem BNC.

Bezpośredni pomiarBy nie przedłużać powiem krótko: Oscyloskop spełnił moje oczekiwania. Z nawiązką.

Wiedząc jakie wpływ na kształt przebiegu prostokątnego ma zawartość kolejnych harmonicznych obraz mnie nie zaskoczył. Przetestowałem generatory o różnych częstotliwościach.

Do 160MHz!? Co prawda przy tej częstotliwości:

 • wzmacniacz sygnału (zmiana Volts/Div) działał czasami zaskakująco,
 • synchronizacja "szukała" poziomu synchronizacji,
 • czas narastania i opadania (tryb Measure) nie mógł być policzony,
 • pomiar napięcia (np. Upp) wskazywał różne wartości chwilowe (blisko teoretyczne, ale wahająca się w granicach -20% - +5%

ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że się nie zawiodłem.

Ciąg dalszy nastąpi

Materiały związane z eksploatacją oscyloskopu Uni-T UTD2052CEX będą tu uzupełniane i zamieszczane. Jeśli okażą się użyteczne dla kogokolwiek oznaczać to będzie, że czas poświęcony na ich przygotowanie nie był czasem straconym.

 

 

//