Pady TH, przelotki (vias), otwory

Spis treści

Modyfikacja padów

b_150_0_16777215_00_images_instrukcje_sl60_edpad_pad_ed05.pngUmieszczenie kursora nad ikoną funkcji rysowania padów spowoduje, że tło pól wartości średnicy padu, ewentualnie otworu w nim zmieni kolor na czerwony. Wyświetlane wartości średnicy padu i otworu w nim to:

 • ustawienia domyślne programu,
 • ustawienia wpisane  (wyklikane) przez użytkownika w polu wartości średnicy i/lub otworu padku,
 • zapamiętane przez program ostatnie ustawienia wartości pól średnicy i/lub średnicy otworu,
 • wartości pól średnicy i/lub średnicy otworu padu zaznaczonego.

Wybierz narzędzie rysowania padów i umieść pad na płytce. Zwróć uwagę na zmianę w wyglądzie kursora krzyżowego w przypadku próby umieszczenia dwóch padów: jeden na drugim.

Własności padu

  Zauważ, że na lewym pasku bocznym widoczne są tak wymiary padu, jak i otworu w nim. Tło poszczególnych pól wartości jest czarne. Jeśli jednak pad zostanie zaznaczony to wyświetlone zostaną:
  • odpowiedni kształt i układ padu (ikona narzędzia funkcji rysowania padów również przyjmie odpowiednią postać),
  • wartości średnicy i otworu będą właściwe dla tego padu, tła obu wartości zmieni się na czerwone.

W tym momencie możesz zmodyfikować:

 • rodzaj padu (jednostronny lub via z opcją: termal" lub bez),
 • jego kształt (okrągły, oktagonalny, prostokątny, regularny, wydłużony, pionowy, poziomy),
 • zmienić wymiary samego pola, jak i otworu w nim.

Wartości średnicy: padu i otworu w nim można zmienić (bez względu na to, które z funkcji edycji są aktywne) poprzez:

 • wpisanie wartości do odpowiednich pół,
 • klikanie znaczka # obok pola edycji: lewy przycisk myszy zwiększa wartość o 0,05, kliknięcie prawym przyciskiem myszy (PPM) zmniejsza wartość o 0,05.
  Przy wciśniętym klawiszu CTRL zmiana w górę i dół: o 0,01! Zmniejzanie średnicy padu następuje do wartości 0,05, średnicy otworu do 0 (zera). Nie jest możliwe wpisywanie wartości ujemnych,
 • analogicznie jak wyżej, z tym że: klikamy na znaczku # LPM (i nie zwalniając go) przesuwamy mysz:
   • do góry w celu zwiększenia wartości (o skok 0,05, przy wciśniętym CTRL - jw.),
   • w dół w celu zmniejszenia wartości (o skok 0,05przy wciśniętym CTRL - jw.)
    W tym przypadku zmiana wartości następuje co 0,1. Czyli szybciej.
 • wybranie parametrów z listy wartości predefiniowanych.

Jeśli zaznaczyłeś więcej padów (przytrzymując klawisz SHIFT podczas zaznaczania) to zmiany będą wprowadzane jednocześnie we wszystkich padach. Pamiętaj, że zmiany parametrów zaznaczonego padu następują niezależnie od metody zmiany konkretnej wartości. Każda da ten sam skutek: wartości parametrów zaznaczonego padu (lub zaznaczonej grupy padów) natychmiast ulegną zmianie.

Jeśli „Panel właściwości” (Properties) jest aktywny to po prawej stronie okna roboczego wyświetlane są wszystkie informacje (oraz dodatkowe opcje) dotyczące tego padu.